<<
>>

Тема 15. Тактика пред'явлення для упізнання

• Поняття, завдання й об’єкти пред’явлення для упізнання.

• Підготовка і тактичні правила пред’явлення для упізнання живих осіб, трупів, предметів та інших об’єктів. Впізнання за фото-, ві- део-, кіноматеріалами, за голосом та функціональними ознаками.

• Тактика пред’явлення для упізнання за допомогою позавізуального спостереження.

• Фіксація й оформлення результатів пред’явлення для упізнання.

Пред’явлення для упізнання - це слідча дія, що полягає в ототожненні або встановленні групової або родової приналежності потерпілим, свідком, підозрюваним або звинуваченим об’єкта, що ця особа сприймає за своїм уявленням (ст. 228-230 КПК).

Основу пред’явлення для упізнання утворює психологічний процес, суть якого полягає в тому, що особа, яка упізнає, проводить уявне порівняння відображеного в її пам’яті образу об’єкта, що раніше спостерігався, з об’єктом, що пред’являється йому з-посеред інших об’єктів. У результаті цього порівняння робиться висновок про їх тотожність, схожість або відмінність.

Пред’явлення для упізнання поділяють за об’єктами:

• пред’явлення для упізнання людей;

• предметів;

• тварин;

• трупів або частин трупів;

• приміщень або ділянок місцевості.

Пред’явлення для упізнання може здійснюватися у двох формах - у формі пред’явлення об’єкта в натурі або у формі пред’явлення фо- тозображення даного об’єкта.

Основні правила пред’явлення для упізнання:

• впізнаючий заздалегідь допитується про обставини, при яких він спостерігав відповідну особу або предмет; про прикмети й особливості, по яких він може здійснити упізнання, що дає змогу з’ясувати можливість і доцільність слідчої дії;

• загальна кількість об’єктів, пред’явлених для впізнання, повинна бути не менше трьох (за винятком трупів);

• особи, що пред’являються, повинні бути по можливості схожими зовнішністю та одягом з упізнаваним. Предмет, що підлягає впізнанню, пред’являється разом з іншими однорідними предметами;

• перед початком пред’явлення впізнаваному пропонують зайняти будь-яке місце серед осіб, що пред’являються;

• пред’явлення для упізнання проводиться у присутності понятих;

• якщо пізнає свідок або потерпілий, він перед пред’явленням для упізнання попереджається про кримінальну відповідальність за відмову або ухилення від дачі свідчень і завідомо помилкових показань;

• навідні запитання не допускаються;

• якщо впізнаючий вказав на одну з пред’явлених йому осіб або на один із предметів, йому пропонується пояснити, за якими прикметами, особливостями він впізнав дану особу або предмет;

• до участі в пред’явленні для впізнання може запрошуватися фахівець-психолог;

Про пред’явлення для впізнання складається протокол, у якому відображаються хід і результати слідчої дії. Фіксація об’єкта пред’явлення для впізнання може бути зроблена за допомогою фотографування, звуко- і відеозапису (ст. 231 КПК).

<< | >>
Источник: Шульга М.М.. Криміналістика. 2013

Еще по теме Тема 15. Тактика пред'явлення для упізнання:

 1. Тактика пред’явлення для упізнання
 2. §2. Підготовка до пред’явлення для упізнання
 3. §1. Поняття, мета, об’єкти пред’явлення для упізнання
 4. §4. Фіксація результатів пред’явлення для упізнання
 5. §3. Іактичш прииоми проведення пред’явлення для упізнання
 6. § 2. Підготовка до пред’явлення для впізнання
 7. § 1. Поняття та об’єкти пред’явлення для впізнання
 8. § 4. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання
 9. Пред’явлення для впізнання
 10. § 3. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин
 11. Игнорирование духа есть выражение капитуляции юриспруденции перед явлениями свободной воли, свободной личности и свободы вообще. Само существование правовой сферы убеждает нас в том, что право есть одно из безусловных духовных явлений и важнейший инструмент для воспроизводства духовности в обществе.
 12. Тактика предъявления для опознания в гражданском и арбитражном процессах
 13. Глава 23. Тактика предъявления для опознания
 14. Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики
 15. Тема 12. Тактика обшуку
 16. Организация и тактика получения образцов для сравнительного исследования
 17. Тема 11. Тактика огляду
 18. Тема 14. Тактика допиту
 19. Организация и тактика предъявления для опознания человека, трупа, предметов и иных объектов
 20. Тема. Коллективное бессознательное. Явление неосознаваемой религиозности.