<<
>>

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки

• Поняття, завдання і галузі криміналістичної техніки. Техніко-кри- міналістичні засоби: види і призначення. Науково-технічні методи і прийоми збирання доказів, їх попереднього й експертного дослідження.

Криміналістична техніка - це розділ криміналістики, що включає систему наукових положень, технічних засобів і прийомів, що розробляються на їхній основі, призначених для збирання, дослідження та використання доказів та інших заходів розкриття і попередження злочинів.

Науково-технічні засоби криміналістики - це прилади, пристосування і матеріали, які використовуються для збирання і дослідження доказів або створення умов, що ускладнюють учинення злочинів. Такі засоби можуть бути розподілені на кілька груп:

1) взяті без змін із різних технічних і природничо-технічних наук;

2) спеціально пристосовані для криміналістичних цілей;

3) спеціально розроблені для цілей криміналістики.

Основними формами застосування криміналістичної техніки є:

1) використання науково-технічних засобів оперативними працівниками при проведенні оперативно-розшукових заходів;

2) застосування науково-технічних засобів слідчими при проведенні слідчих дій;

3) використання науково-технічних засобів спеціалістами та експертами під час відповідних досліджень;

4) застосування науково-технічних засобів учасниками судового розгляду.

Криміналістична техніка використовується при проведенні слідчих дій для вивчення та фіксації матеріальної обстановки злочину, виявлення, фіксації, вилучення і збереження слідів та інших речових доказів, їх попереднього дослідження, а також при підготовці об’єктів для експертизи. Науково-технічні засоби можуть застосовуватися окремо або в комплектах. Спеціальні комплекти науково-технічних засобів розроблені у вигляді слідчих валіз, портфелів, оперативних сумок тощо.

Слідча валіза (портфель, сумка) - це комплект техніко-криміналістичних та інших засобів (приладів, інструментів, матеріалів) для роботи з доказами під час проведення огляду та інших слідчих дій.

Поширеним у практичній діяльності органів прокуратури є універсальний переносний криміналістичний комплект слідчого, який за своєю структурою складається з семи розділів:

1) пошукове приладдя (щуп для м’яких меблів і невеликих ємкостей із сипучими, грузлими речовинами і рідинами; набір деталей, з яких збираються щуп для щільного ґрунту та щуп для пошуку в сипучих і рідких середовищах; приладдя (насадка на щуп) для збирання проб ґрунту; магнітний шукач (підіймач); викрутка-ін- дикатор напруги «ІО-500»);

2) вимірювальне приладдя (лінійка масштабна (довідкова); лінійка візирна; рулетка велика 10-метрова; рулетка мала 2-метрова; розсувний трикутник із транспортиром; циркуль-вимірювач; штангенциркуль; планшет із компасом);

3) інструменти (пасатижі комбіновані, ножиці, викрутка, ніж склада- ний, пінцет, алмазний склоріз);

4) засоби для виявлення невидимих і слабовидимих слідів (акумуляторний електричний ліхтар «ФКА-10», лупи 3,5х та 7х; йодна трубка в пластмасовому футлярі, набір дактилоскопічних порошків (оксид кобальту, двуокис титану, порошок відновленого воднем заліза, порошок карбонільного заліза), дактилоскопічна щіточка із синтетичних волокон, пензель магнітний, пенал із засобами для попереднього визначення крові);

5) засоби фіксації та вилучення слідів (силіконові пасти у тубах одноразового використання (пасти «К», «У-4»), каталізатори до силіконових паст у скляних флаконах із крапельницею (каталізатор № 18 для пасти «К», каталізатор № 21 для пасти «У-4»), пластмасова платівка і металева лопатка для приготування силіконового компаунду; скальпель; гіпс у поліетиленовому пакеті; коробка пластмасова, у якій знаходиться гіпс, що використовується для приготування гіпсової пасти; ложка пластмасова; дакрил у поліетиленовому пакеті; флакони для розчину синтетичних смол та ін.; пульверизатор із гумовою грушею; універсальний розприскуючий пристрій; дактилоскопічна плівка - світла і темна);

6) засоби для дактилоскопіювання трупів і живих осіб (друкарська фарба в тюбику, платівка скляна для нанесення фарби, дактилоскопічний валик, пристрій для розгинання пальців рук трупа);

7) папка з креслярським приладдям (лінійка масштабна; лінійка візирна; розсувний трикутник; планшет; циркуль-вимірювач; каталог кольорів).

Комплекти науково-технічних засобів вузької спрямованості мають інше наповнення.

Так, комплект науково-технічних засобів для роботи зі слідами рук (дактилоскопічний набір) призначений для виявлення, фіксації, попереднього дослідження й вилучення слідів рук на місці події (під час проведення слідчих дій), а також для дактилоскопіювання живих осіб і трупів. Габаритні розміри набору 500х400х180 мм, маса не більш ніж 6 кг. До комплектації набору входять: щіточки магнітна та флейцева, порошки дактилоскопічні магнітні й немагнітні, хімічні реактиви для виявлення слідів рук (алоксан, нінгідрин, малахітова зелень, азотнокисле срібло та ін.), йодна трубка, ліхтар електричний акумуляторний, дактилоплівки (темні та світлі), валик дактилоскопічний, фарба друкарська, скельце предметне, подушечка та ложка для дактилоскопіювання, рукавички гумові, пінцет анатомічний, пристрій для розгинання пальців трупа, ножиці, скальпель, лупи вимірювальна і криміналістична, дактило- карти, лінійки масштабна і вимірювальна, олівці кольорові, олівець графітовий, склограф, ручка кулькова, ластик, конверти, папір, голка швейна, нитки, етикетки для речових доказів.

Портативний набір «Молекула» призначений для роботи з мікрооб’єктами на місці події. Його габаритні розміри 205х90х50 мм, маса - 0,8 кг. До комплекту набору входять: лупа 4-складна, пробірки з пробкою, піпетка, липка стрічка, щіточка, шкребок, лопатка-шпатель, зонд штиковий, пінцети прямий і вигнутий, ножиці манікюрні, скельця предметне та предметне із заглибленням, пакети поліетиленові із замком, шкребок вигнутий.

У криміналістиці склалася предметна класифікація криміналістичної техніки з урахуванням видів (типів) слідів злочинів, особливостей слідоутворюючих об’єктів і криміналістичних завдань, що вирішуються при їх дослідженнях. Така класифікація дозволяє надати відповідні знання в певній системі, що охоплює такі традиційні галузі криміналістичної техніки:

• загальні положення криміналістичної техніки;

• криміналістична фотографія, відеозапис;

• криміналістичне слідознавство;

• криміналістичне зброєзнавство;

• криміналістичне документознавство;

• криміналістичне вчення про зовнішні ознаки людини (габітос- копія або габітологія);

• криміналістична фоноскопія;

• криміналістична реєстрація.

У традиційних галузях виникли нові підгалузі криміналістичної техніки:

• судове авторознавство;

• криміналістичне дослідження паперових грошових знаків та цінних паперів;

• криміналістична одорологія.

Центральною частиною наукових положень криміналістичної техніки є теорія ідентифікації та криміналістичної діагностики.

<< | >>
Источник: Шульга М.М.. Криміналістика. 2013

Еще по теме Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки:

 1. Криміналістична техніка. Загальні положення криміналістичної техніки.
 2. Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики
 3. §2. Основні засоби криміналістичної техніки
 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА Загальні положення криміналістичної тактики
 5. Криміналістична тактика Загальні положення криміналістичної тактики
 6. Криміналістична методика Загальні положення криміналістичної методики
 7. Тема 17. Теоретичні положення криміналістичної методики розслідування
 8. §4. Роль криміналістичної техніки в профілактиці злочинів
 9. § 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
 10. § 2. Правові основи використання криміналістичної техніки
 11. Тема 2. Теорії криміналістичної ідентифікації та криміналістичної діагностики. Криміналістичні версії. Криміналістичне моделювання
 12. Розділ 1. Загальні положення
 13. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ