<<
>>

§ 4. Види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів

Взаємодія — це одна з форм організації розслідування. Взаємодія правоохоронних та інших державних органів і службових осіб у процесі розкриття і розслідування злочинів являє собою узгоджену діяльність різноманітних ланок однієї або декількох організованих систем, спрямовану на досягнення спільної мети з найменшими витратами сил, засобів і часу.

У КПК термін «взаємодія» відсутній, проте він використовується в інших законах (зокрема, в законах «Про оперативно- розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»).

До системи взаємодії в практичній діяльності з розкриття і розслідування злочинів входять органи прокуратури, органи внутрішніх справ, органи Служби безпеки, деякі державні органи України (Національний банк, Міністерство фінансів, Державна митна служба, Фонд державного майна, Державна податкова адміністрація та ін.), а також експертні установи (або окремі експерти і спеціалісти), громадські формування з охорони громадського порядку.

Взаємодія в діяльності з розкриття і розслідування злочинів повинна мати конкретний характер, ґрунтуватися на законі і правильному поєднанні форм і методів роботи та здійснюватися з додержанням таких принципів:

процесуальної самостійності слідчих і органів дізнання, невтручання в їх процесуальну діяльність;

законності;

самостійності співробітників оперативно-розшукових підрозділів, слідчих і спеціалістів в обранні засобів при здійсненні узгоджених заходів;

поділу компетенції між учасниками взаємодії;

нерозголошення учасниками взаємодії даних процесуальної, оперативно-розшукової та іншої діяльності;

узгодженості планування і виконання дій учасниками взаємодії, наявності обміну інформацією та ін.

У даний час існують такі види взаємодії:

1) взаємодія слідчого та органів дізнання в роботі з конкретної кримінальної справи.

Цей вид взаємодії є найбільш поширеним і здійснюється в різних формах;

2) взаємодія прокурора зі слідчим. У цьому разі взаємодія має місце тоді, коли прокурор дає доручення і вказівки слідчому по конкретних кримінальних справах або сам бере участь у розслідуванні, здійснює окремі слідчі дії;

3) взаємодія слідчого з експертами і спеціалістами. Така взаємодія здійснюється в процесі підготування і збирання інформації та матеріалів для експертного дослідження або під час експертного дослідження. Дана взаємодія має місце і при проведенні окремих слідчих дій, в яких бере участь експерт або спеціаліст (огляду місця події, допиту неповнолітніх, обшуку автотранспортних засобів та ін.);

4) взаємодія слідчого з окремими представниками державних служб. Така взаємодія припускає наявність взаємовідносин і співробітництва щодо одержання інформації у службових осіб податкових інспекцій або адміністрацій, пенсійного фонду, митних служб тощо;

5) взаємодія слідчого з громадськими формуваннями.

Найбільш поширеними організаційними формами взаємодії є:

створення слідчо-оперативних груп (бригад) різного призначення;

узгоджене планування і проведення оперативно-розшукових, організаційних та процесуальних заходів, спрямованих на розкриття злочинів;

взаємне інформування учасників взаємодії;

визначення і розроблення найбільш ефективних способів і засобів здійснення спільних заходів;

спільна організація розшуку злочинців «по гарячих слідах» та ін.

Розглянемо більш докладно форми взаємодії органів досудового слідства і дізнання. Як процесуально-правові форми взаємодії можуть бути названі:

1) взаємодія, коли у процесі розслідування слідчий проводить слідчі дії, а орган дізнання паралельно здійснює необхідні оперативно- розшукові заходи, координуючи свою роботу зі слідчим;

2) виконання органом дізнання доручень слідчого щодо провадження розшукових дій;

3) виконання органом дізнання слідчих дій на основі доручень слідчого;

4) сприяння слідчому при провадженні окремих слідчих дій;

5) взаємодія у справах, припинених у зв’язку з невстановленням особи, яка підлягає притягненню як обвинувачений.

Взаємодія чітко простежується в процесі створення і роботи слідчо- оперативних груп, слідчих бригад, під час спільної діяльності. Взаємодія слідчого, оперативних працівників, спеціалістів, інших осіб має місце при проведенні погоджених дій, пов’ язаних із вирішенням певного завдання розслідування (тактичних операцій).

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 4. Види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів:

 1. § 5. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів
 2. ^ш § 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля
 3. 2. Типи, види та форми власності
 4. Правочин, форми та види правочинів
 5. § 4. Види і форми правотворчості держави
 6. 1.1 Правочин, форми та види правочинів
 7. § 5. Види і організаційні форми кооперації в зарубіжних країнах
 8. § 1. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління
 9. Тема 16. Тактика використання спеціальних знань у розслідуванні
 10. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ Загальні положення методики розслідування злочинів
 11. § 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань