<<
>>

§2. Види та методи судово-оперативної фотографії

Види і методи фотозйомки становлять систему судової фотографії. Найчастіше вони застосовуються під час огляду місця події. Вичерпна і точна фіксація обстановки місця події і виявлених на ньому слідів злочину та інших речових доказів становить одну із основних вимог слідчого огляду.

Фотозйомка, виконана на місці пригоди, повинна:

♦ дати повне уявлення про обстановку місця події в цілому і про окремі його частини;

♦ зафіксувати обстановку з максимальною кількістю деталей;

♦ у разі необхідності дати уявлення щодо розмірів сфотографованих об’єктів (масштабна зйомка);

♦ перед внесенням в обстановку будь-яких змін необхідно сфотографувати загальний вигляд місця події і взаємне розташування об’єктів.

Фотозйомка місця події поділяється на чотири види: орієнтуючу, оглядову, вузлову та детальну (Схема 5).

Орієнтуюча зйомка використовується для закарбування загального вигляду місця події із навколишньою обстановкою. Якщо дільниця (об’єкт) протяжні, зйомку виконують панорамним методом або з використанням ширококутової оптики.

Оглядова зйомка проводиться для фіксування безпосереднього місця пригоди ізольовано від навколишньої обстановки. Точка зйомки вибирається так, щоб у кадрі було зображення виключно об’єкта (припустимо, магазина), у якому була скоєна крадіжка. Оглядових знімків виготовляють кілька, фотографуючи місце пригоди з різних боків.

Вузлова зйомка фіксує окремі частини (вузли) місця пригоди, наприклад групу слідів ніг, злому, зброї біля руки трупа тощо. Вузлову зйомку рекомендується виконувати масштабним способом. Наявність лінійного масштабу на фотозйомці дозволить визначити, наприклад, елементи ходи, відстань між слідами, знаряддя злому, а також розташування в загалі. Вузлова зйомка доріжки слідів ніг і транспортних засобів здійснюється панорамним способом (лінійна панорама).

Детальна зйомка виконується для закарбування окремих предметів або їхніх ознак великим планом обов’язково масштабним способом. Мікрооб’єкти та мікрочастини фотографують, використовуючи великомасштабний або мікроскопічний метод (наприклад, волокна, порошинки, частки наркотичної сировини, вміст нігтьового ложа тощо). Якщо об’єкт знаходиться у важкодоступному місці (наприклад, на висоті), використовуються телеоб’єктиви МТО-300, МТО-1000.

Макрофотографією називається зйомка дрібних об’єктів (кулі, штрихи букви, цифри, сліди підчистки, вставки, дописки у тексті). Вона здійснюється фотоапаратом із застосуванням видовжуючих кілець. Можливе збільшення - до 5 разів. Мак- рофотозйомка межує з детальною, адже, наприклад, куля або відбиток сліда папілярного узору - це деталь, як і вміст нігтьового ложа або волокон. Тому розмежовуються ці види зйомки тільки за ступенем збільшення.

Методи судово-оперативної фотографії: панорамний, вимірювальний, широкомасштабний, сигналетичний, репродукційний, макроскопічний та мікроскопічний. Методи судової фотографії не слід змішувати з видами судової зйомки, до якої відносять орієнтувальну, оглядову, вузлову, детальну. Метод - це спосіб зйомки, а вид - реалізація мети зйомки. Наприклад, оглядову зйомку можна виконати вимірювальним способом, стереоскопічним, панорамним. Вид зйомки залежить від задачі фіксації.

Панорамний метод - прийом фотографування протяжних об’єктів частинами, шляхом переміщення фотоапарата паралельно об’єкту. Такий метод називають лінійною панорамою. Якщо об’єкт високий, використовується метод вертикальної панорами. Панорамну зйомку можна виконати із однієї точки, повертаючи фотоапарат навкруги. Такий прийом називають круговою панорамою.

Окремі знімки зклеюють по загальних точках. Одержана панорама може мати 3, 4 і більше фотознімків.

Протяжні об’єкти можна фотографувати звичайним способом, використовуючи ширококутову оптику (МИР-1, Зодіак та ін.). Для панорамної зйомки потрібні спеціальні фотокамери («Горизонт», ФТ-1, ФТ-2).

Суть вимірювального методу полягає у фотографуванні об’єкта (слідів, документів, знарядь злому) з розташованим поруч масштабом, що дозволяє на одержаному знімку визначити його дійсні розміри шляхом співставлення з одиницею масштабу. Цей метод також називають масштабним, а процес - масштабною зйомкою.

Розділ II. Криміналістична техніка

Для проведення масштабної зйомки фотоапарат необхідно розмістити так, щоб його оптична вісь була перпендикулярна площині розташування об’єкта; поряд з предметом покласти масштабну лінійку й провести фотографування.

Масштабний метод застосовується в основному, при детальній зйомці, фіксації документів, зброї та знаряддя, пошкоджень на тілі трупа, слідів злому та ін. Для виконання оглядової зйомки вимірювальним методом користуються лінійними або квадратними масштабами, фішками, а також спеціальними приладами (стереофотограмметрична установка «SMK-120», фотоапарат «ФСМ-1»).

Суть репродуктивного методу зйомки полягає у застосуванні фотографічних засобів та прийомів для репродукції плоских об’єктів, головним чином документів. У таких випадках використовують звичайний фотоапарат, штатив, видовжувальні кільця, тросик, або спеціальні пристрої типу «Ель», «Білорусь», «РДУ», «МРК».

Репродукція документа (штрихового) може бути виконана без фотоапарата контактним (якщо текст розміщений тільки з одного боку) або рефлексним методом, із використанням ви- сококонтрастного фотоапарату. На документ слід покласти лист фотопаперу, притиснути прозорим склом та здійснити експонування (засвітку); потім проявити папір і одержати негатив. З останнього контактним методом друкують позитиви звичайним способом. На основі рефлексного способу сконструйовані спеціальні прилади для таємного фотографування документів в оперативній роботі.

Суть сигналетичного методу полягає у фотографуванні як живих осіб, так і трупів із дотриманням визначених правил. Сигналетична зйомка інколи іменується впізнавальною. Жива людина фотографується на відстані 1м, почергово фас і правий профіль, при друкуванні обличчя доводиться до масштабу 1/7 натуральної величини. При впізнавальній зйомці трупа разом із знімком у фас виготовляють як правий, так і лівий профіль.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §2. Види та методи судово-оперативної фотографії:

 1. § 2. Види та методи судово-оперативної фотозйомки
 2. §1. Поняття, значення і види судових експертиз
 3. §3. Види і методи огляду місця події
 4. § 1. Поняття судової фотографії та її значення
 5. §1. Поняття, значення і система судової фотографії
 6. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
 7. Статья 491. Иммунитет иностранного государства по спорам, связанным с эксплуатацией морских судов и судов внутреннего плавания
 8. є) Судова практика 1) Установчий характер судового рішення
 9. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И АРБИТРАЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУДОВ РОССИИ ЗА РУБЕЖОМ
 10. § 4. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей)
 11. Значительная доля споров, находящихся на рассмотрении судов общей юрисдикции и арбитражных судов, приходится на споры, связанные с применением банковского законодательства, которые можно объединить в следующие группы:
 12. 21. Сутність фінансів, їх види. Структура державного бюджету. Види, цілі та інструменти фіскальної політики. Дискреційна та недискреційна фіскальна політика.
 13. 5.4. Судовий контроль за публічною адміністрацією та його моделі 5.4.1. Загальний огляд систем судового контролю за публічною адміністрацією
 14. Тема 4. Судова фотографія і відеозапис
 15. §3. Судово-дослідницька фотографія