<<
>>

§ 7. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів

Відбитки печаток та штампів є одним із основних реквізитів документів. Вони виконують посвідчувальну і профілактичну функції, захищають документ від підроблення. Частину криміналістичної техніки, яка вивчає відбитки печаток і штампів, можливості їх ідентифікації, іноді називають судовою сфрагістикою.

Печатка — інструмент для нанесення слідів (міток) на матеріальних об’ єктах; предмет із рельєфним зображенням знаків, виконаних друкарським або комп’ютерним набором, які є єдиним цілим, вони несуть певне смислове навантаження і призначені для нанесення відбитків на документах (рис. 19).

Існують різні види печаток. Прямокутна печатка іменується штампом, а невеличкі за розмірами штампи — штемпелями.

Круглі печатки бувають прості (містять по колу вказівку на те, де зареєстровано дане підприємство або засновник чи вища організація; по колу або в центрі розміщується ідентифікаційний код; усередині кола — назва юридичної особи) та гербові (в їх центрі є зображення герба держави, а по колу — назва міністерства, відомства або устано-

95

ви, якій належить печатка).

Печатки поділяються на ті, що виготовляються лише з дозволу органів МВС, і ті, що не потребують такого дозволу. За матеріалом, із якого виготовляються печатки, вони бувають каучукові, поліуретанові, металеві.

Відбиток печатки (штампу) передбачає перенесення відповідної штемпельної фарби на поверхню паперу або видавлювання на її поверхні відповідного рельєфу. Відбитки печаток і штампів досліджують з метою встановлення їх тотожності або способу підроблення.

Гербова печатка приватного нотаріуса має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено бортиком товщиною 1 мм.

По бортику за годинниковою стрілкою інверсним мікро- шрифтом розміщується напис, який містить: 1) повне найменування нотаріального округу; 2) текст «Приватний нотаріус»; 3) прізвище, ім’я та по батькові приватного нотаріуса; 4) номер свідоцтва.

Складові цього напису розділяються семикутними зірочками. По зовнішньому колу печатки зліва направо центровим способом розміщуються: верхнім рядком — напис «Міністерство юстиції України»; нижнім рядком — повне найменування нотаріального округу відповідно до адміністративно- територіального поділу України, наприклад: «Харківський нотаріальний округ Харківської області».

На нижньому стику найменування нотаріального округу розміщується напис: «Приватний нотаріус», який з обох боків відділено семикутними зірочками.

На нижньому стику напису «Міністерство юстиції України» (по зовнішньому рядку) центровим способом розміщується напис прізвища, ім’я та по батькові приватного нотаріуса, який з обох боків відділено семикутними зірочками. Всі написи виконано спеціальним шрифтом.

У центрі печатки розміщується зображення Державного Герба України, а під ним — напис «Україна». Зображення в центрі печатки обрамляється колом діаметром 23 мм (товщина лінії 0,1 мм).

Для підвищення захищено сті вільна від зображення частина кола заповняється складним рисунком. Вільна від зображення частина кола між бортиком і написом на зовнішньому колі заповнюється захисним растровим зображенням. Печатка виготовляється з гуми.

Рис. 19. Опис печатки приватного нотаріуса (згідно з наказом Міністерства юстиції України № 5/5 від 25. 01. 99 р.)

Типові питання, що вирішуються при дослідженні відбитків печаток і штампів, такі: яким способом виготовлено печатку (штамп), відтиск якої є на документі; яким способом відтворено відбиток печатки (штампу) на документі; чи є нанесений відтиск печатки на документі даною печаткою; чи однією печаткою (або штампом) залишено відбитки в документах та ін.

Ознаки, що свідчать про спосіб підробки (рисовку відтиску, кустарне виготовлення, копіювання справжнього відтиску, формування відтиску за допомогою комп’ютерної графіки), такі: нестандартність букв, неоднакова висота, ширина літер, різна товщина штрихів, різні проміжки між словами, нерадіальне розташування знаків по колу, дзеркальність окремих знаків, помилки у тексті, різниця написання в тексті одноіменних літер, несиметричність розміщення літер, розпли- ви окремих штрихів, відсутність штемпельного барвника в штрихах.

При ідентифікації печаток (штампів) за їх відтисками досліджують загальні та окремі ознаки (форму і розміри відтисків у цілому, взаємне розташування складових частин відтисків, графічні ознаки літер, цифр, герба, емблеми, дрібні особливості окремих знаків тощо). Для проведення експертизи необхідні експериментальні та вільні зразки.

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме § 7. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів:

 1. §6. Дослідження відбитків печаток і штампів
 2. § 102. Використання печаток і бланків документів
 3. §4. Встановлення групової належності
 4. § 6. Встановлення технічних підробок підписів
 5. § 5. Встановлення психологічного контакту
 6. §3. Встановлення, припинення і захист сервітутів
 7. § 3. Встановлення змін у документі
 8. §3. Способи змін у документах та їх встановлення
 9. § 4. Встановлення слабковидимих і невидимих текстів
 10. Встановлення законодавством вимог до обов’язкового розкриття інформації:
 11. §5. Встановлення технічних способів підроблення підписів
 12. § 5. Дослідження залитих і закреслених текстів. Встановлення тексту спалених документів
 13. Тема 8. Техніко-криміналістичні засоби пошуку і встановлення особи за певними її ознаками
 14. Недійсність значних правочинів, учинених при недодержанні встановленого порядку.
 15. Використання механізму розкриття інформації як засобу регулювання корпоративних відносин (замість встановлення численних обмежень і заборон здійснення певних дій).
 16. Забезпечення прав акціонерів встановленням механізму реалізації їх прав на інформацію та захист.
 17. §2. Слідчий огляд документів
 18. § 8. Дослідження матеріальної частини документів