<<
>>

§5. Встановлення технічних способів підроблення підписів

Технічне підроблення підпису - це його відтворення на документі шляхом копіювання з орігіналу, тобто наслідування почерку особи, від імені якої виконується підпис.

Найчастіше підписи підробляються шляхом попередньої підготовки з використанням різних технічних засобів і способів.

Часто зустрічається попередне копіювання дійсного підпису. Для цього застосовуються такі способи: копіювання підпису на просвіт; копіювання через копіювальний папір; передавлювання дійсного підпису загостреним предметом на інший документ з наступним обведенням; виготовлення з дійсного підпису факсиміле (точне відтворення підпису фотомеханічним способом); використання комп’ютерних можливостей сканування дійсного підпису з наступним принтерним розпечатуванням на документі.

Кожний спосіб підроблення підпису має характерні ознаки. До ознак копіювання підпису на просвіт відносяться: сповільненість руху, сліди зупинок та викривлення в штрихах, тупі закінчення штрихів, ширина з’єднувальних штрихів однакова з шириною головних.

Ці ж самі ознаки характерні й для копіювання підпису через копіювальний папір. Якщо підпис виконано з попередньою підготовкою і наведено, то можуть залишитися сліди тиснення, наколювання, які можна виявити при боковому освітленні на звороті документа. Якщо піготовка здійснювалась олівцем або через копіювальний папір, то в штрихах підпису залишаються частинки олівця чи копірки.

Якщо підпис скопійований шляхом переносу його на документ за допомогою проміжного кліше, то має місце слабка насиченість барвника, на папері на місці підпису виникає матова зона, оскільки папір зволожується. Під час копіювання на ксероксі в штрихах підпису можна знайти окремі частинки барвника, а сам штрих має блиск графіта. Під час фотографічного копіювання (що зустрічається досить рідко) на місці підроблення залишаються сліди зволоження паперу та оброблення його хімічними реактивами.

Більшість ознак підроблення підписів можна виявити під час огляду документа та його мікроскопічного дослідження в косопадаючому і розсіяному світлі. Штрихи попередньої підготовки, здійснені олівцем, обведені аніліновим чорнилом, а також виготовлені за допомогою копіювального паперу фіксують шляхом фотозйомки в інфрачервоних променях.

Екпертним дослідженням нерідко вирішується питання, чи не слугував конкретний підпис в якості взірця для копіювання, зокрема перетискування, через копіювальний папір. Для цього здійснюють суміщення діапозитивів порівнюваних підписів.

В усіх випадках провадження експертизи підписів підпис, що досліджується, рекомендується порівняти з взірцями підписів особи, від імені якої вони виконані. Для цього експерту пред’являються вільні та експериментальні взірці підписів даної особи. В якості вільних взірців бажано представляти 6-8 підписів, виконаних на документах, аналогічних тим, що досліджуються, за якістю матеріалів. Серед них повинні бути і підписи, подібні на досліджувані за транскрипцією та конфігурацією. Експериментальні взірці (в кількості до 10) виконуються на аркуші чистого паперу такою самою ручкою, таким само чорнилом чи олівцем, як і підпис, що досліджується.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §5. Встановлення технічних способів підроблення підписів:

 1. § 6. Встановлення технічних підробок підписів
 2. § 5. Договори у сфері матеріально-технічного, науково-технічного та інформаційного забезпечення кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 3. А. Порядок забезпечення технічними засобами реабілітації
 4. § 2. Співвідношення технічних і правових норм
 5. § 2. Співвідношення технічних і правових норм
 6. Вибір фірмою технологічно ефективних способів виробництва. Ізокванта. Заміна факторів виробництва
 7. § 5. Встановлення психологічного контакту
 8. § 7. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів
 9. Характер науково-технічного прогресу в ХХ столітті і на початку ХХІ століття
 10. §4. Встановлення групової належності
 11. §3. Встановлення, припинення і захист сервітутів
 12. § 1. Поняття, ознаки і види соціальних норм, їх співвідношення з технічними нормами