>>

ВСТУП

Криміналістика - багатопланова спеціальна юридична наука. Криміналістична теорія дедалі все більше окреслює потреби слідчої, експертної та судової практики. Тому першочергового значення набуває теоретично-практичний аспект криміналістичної діяльності в умовах сьогодення.

На ньому й зосереджена увага автора даного видання.

У ході підготовки цієї книги автор застосував традиційний підхід до розкриття криміналістичних категорій, понять, законів, виходячи з досягнень вітчизняної та зарубіжної криміналістичної думки. В якості джерел для написання даної книги були використані наукові праці, піручники та навчальні посібники вчених-криміналістів українських та російських вищих навчальних закладів, а також власний лекційний матеріал.

Видання підготовлено у формі курсу лекцій відповідно до програми навчальної дисципліни «Криміналістика» у вищих навчальних закладах.

Підготовка видання зумовлена об’єктивними причинами, зокрема: прийняттям нових Кримінального та Кримінально- процесуального кодексів України, певними змінами у структурі злочинної діяльності, оновленням нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, а також вирішенням проблеми щодо забезпечення науково-методичною літературою навчального процесу в Ужгородському державному інституті інформатики, економіки і права.

Пропонований матеріал викладається в чотирьох розділах, які поділяються на 33 теми (лекції).

У першому розділі «Теоретичні і методологічні основи криміналістики» висвітлюються найбільш загальні проблеми, що розглядає криміналістика, зокрема: предмет і метод, завдання, зв’язок з іншими науками. Аналізується методологія криміналістики, теорія ідентифікації, слідча версія, історія даної науки.

Другий розділ «Криміналістична техніка» висвітлює теоретичні положення, науково-технічні прийоми і методи виявлення, фіксації, вилучення та дослідження доказів з метою розслі-

дування та попередження злочинів. Цей розділ вивчає такі галузі криміналістичної техніки, як: судова фотографія, кінозйомка та відеозапис, трасологія, судова балістика, техніко-криміна- лістичне дослідження документів, криміналістичне дослідження письма, ідентифікація людини за ознаками зовнішності, судова одорологія, судова акустика, кримінальна реєстрація.

У третьому розділі «Криміналістична тактика» визначається система теоретичних положень і практичних рекомендацій з організації та планування розслідування, а також визначення оптимальної лінії поведінки осіб, які здійснюють розслідування з урахуванням їх відносин та взаємодії з іншими учасниками розслідування на основі норм і принципів криминального процесу. Окремо розглядаються тактика огляду місця події, допиту, обшуку і виїмки, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки й обставин події, призначення та проведення судових експертиз.

Четвертий розділ «Методика розслідування окремих видів злочинів» висвітлює систему наукових положень і розроблених на їх основі рекомендацій щодо організації та проведення розслідування окремих видів злочинів, зокрема: вбивств, згвалтувань, крадіжок, грабежів і розбоїв, службових злочинів, дорожньо-транспортних пригод, підпалів, екологічних злочинів тощо.

Кожний розділ поділений на теми лекцій. До кожної лекції пропонується план питань, викладених у формі параграфів. Усі теми супроводжуються переліком запитань для повторення пройденого матеріалу та перевірки засвоєння його студентами. Кожна лекція супроводжується також переліком тем рефератів та курсових робіт, а також списком використаної літератури, куди включені основні видання з криміналістики українських та російських вчених-криміналістів.

Прикладний характер даного видання робить його корисним і доступним не лише для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а й практичних працівників правоохоронних огранів України.

| >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. Вступ
 8. ВСТУП
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. Вступ
 12. ВСТУП
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. Вступ
 16. ВСТУП
 17. Вступ
 18. ВСТУП