>>

Вступ

Пропонований підручник є четвертим, переробленим і доповненим виданням, яке витримало перевірку часом. Підручник підготовлено відповідно до програми курсу навчальної дисципліни «Криміналістика» у юридичних вищих навчальних закладах.

Матеріал підручника оновлено відповідно до сучасних вимог освіти. У виданні враховано новітні розробки криміналістичної науки та можливості використання нових криміналістичних засобів, методів та прийомів у боротьбі зі злочинністю.

За своєю структурою підручник складається з чотирьох частин («Теоретичні основи криміналістики», «Криміналістична техніка», «Криміналістична тактика», «Методика розслідування злочинів») і 33 розділів. Така структура надає змогу в логічній послідовності висвітлити основні положення криміналістики.

У підручнику істотну увагу приділено загальній теорії криміналістики, визначенню її предмета, природи, завдань. Відображено історію розвитку криміналістики та зв’язки з іншими юридичними науками. Висвітлено методологічні засади криміналістики та проаналізовано її методи.

Розглянуто загальні положення криміналістичної техніки та її окремих галузей (судової фотографії та відеозапису, трасології, судової балістики, техніко-криміналістичного дослідження документів, криміналістичного дослідження письма, ідентифікації людини за ознаками зовнішності, кримінальної реєстрації). Надано важливу інформацію щодо науково-технічних засобів та техніко-криміналістичних прийомів.

Підручник містить дані про криміналістичну тактику, відомості щодо організації та планування розслідування, тактичних особливостей проведення окремих слідчих дій: слідчого огляду, допиту, обшуку, виїмки, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події, призначення судових експертиз. У цьому сенсі визначено сутність та ознаки різних слідчих дій, особливості підготовки та їх тактичну своєрідність, запропоновано найбільш ефективні тактичні прийоми.

Значне місце у підручнику приділено криміналістичній методиці. Розглянуто як загальні проблеми криміналістичної методики, так і окремі методики розслідування: вбивств, зґвалтувань, привласнення та розтрати майна, крадіжок, грабежів, розбоїв, шахрайства, хабарництва, злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху, пожеж, злочинів проти довкілля та злочинів, що вчиняються організованими групами.

Підручник містить до кожного розділу запитання для самоконтролю, відрізняється цікавим ілюстративним матеріалом, наявністю фото- зображень, схем, рисунків та таблиць. У ньому широко використовується судова, слідча та експертна практика. Позитивним є й те, що підручник містить алфавітно-предметний покажчик та рекомендовану літературу.

Підручник розрахований на студентів юридичних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, а також працівників правоохоронних органів.

Автори висловлюють щиру подяку всім, хто надав допомогу при підготовці підручника і будуть вдячні читачам за їх відгуки, зауваження та побажання.

| >>
Источник: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель.. Криміналістика. 2010

Еще по теме Вступ:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. ВСТУП
 8. ВСТУП
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. Вступ
 12. ВСТУП
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. Вступ