>>

ВСТУП

Криміналістика є юридичною наукою, яка в комплексі з іншими юридичними науками, перш за все з кримінальним правом, кримінальним процесом і кримінологією, призначена вирішувати питання, пов’язані з підвищенням ефективності боротьби зі злочинністю.

Криміналістика вивчає закономірності механізму злочинів, залежності між його стадіями як джерела інформації про злочин та його учасників з метою вироблення прийомів, методів, засобів виявлення, збирання, дослідження фактичних даних (доказів) для шви- кого, повного, неупередженого кримінального провадження та правдивого покарання винного.

Криміналістичні рекомендації використовують слідчі, судді, прокурори, працівники оперативних підрозділів, захисники (адвокати), нотаріуси, судові експерти, охоронні служби та інші службові особи.

Досягнення завдань кримінального провадження з охорони прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також зі швидкого, повного і неупередженого розкриття злочинів та викриття винних осіб можливе лише за умови кваліфікованого застосування криміналістичних знань.

Криміналістика включає в себе теоретичні та методологічні положення, криміналістичну техніку, криміналістичну тактику і методику розслідування злочинів.

Криміналістика має як теоретичне, так і практичне значення

для розробки науково обґрунтованої програми боротьби зі злочинністю, а також іншими протиправними проявами у життєдіяльності суспільства і держави. Для досягнення цієї мети криміналістика широко залучає досягнення юридичних, природознавчих, технічних, економічних та інших наук, використовує результати аналізу та узагальнення слідчої і судової практики.

| >>
Источник: Шульга М.М.. Криміналістика. 2013

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. ВСТУП
 8. Вступ
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. Вступ
 12. ВСТУП
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. Вступ
 16. ВСТУП