<<
>>

§2. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів

Специфічні властивості звукових слідів створюють відповідні труднощі щодо їх фіксації як у технічному, так і тактичному плані. Динамічність та розсіюваність звуку потребує спеціальних прийомів і засобів для виявлення звукових слідів та їх фіксації.

Криміналістика знає два способи фіксації звуку: органолептичний та технічний.

У ході застосування органолептичного способу використовуються органи слуху людини. Звуковий слід, відображений органом слуху, становить суб’єктивний образ, який недоступний для стороннього спостерігача без вільного волевиявлення джерела. Зафіксований органолептично звуковий слід може бути використаний в оперативно-розшуковій діяльності для оперативного впізнавання за мовою або під час слідчої дії - пред’явлення для впізнання людини за її мовою. Для фіксації звукових слідів доцільно обирати ближчі точки від джерела, бажано на шляху розповсюдження звуку, щоб не було перешкод. Для встановлення достовірності свідчень свідків-оче- видців про сприйняття конкретної звукової інформації проводять відтворення обстановки і обставин події, хоча даний стан можливо встановити технічним шляхом.

Фіксація звукових слідів технічними засобами називається звукозаписом. Суть звукозапису полягає в тому, що звуковий слід взаємодіє з технічним пристроєм (магнітофоном, диктофоном), збуджує в його приймачі синхронні джерелу звуку коливання, тобто сигнали, що закріплюються на магнітному носії - магнітній стрічці, немагнітних матеріалах. За способом перетворення та закріплення енергетичних сигналів звукозапис ділять на механічний та магнітний.

Механічний звукозапис створюється складним технічним пристроєм, що перетворює механічні коливання одного середовища в змінення іншого - об’ємні сліди на пластичному, мета- левому носії (диску). Відтворення проводиться аналогічними пристроями (патефони, електрофони).

Магнітний запис оснований на явищі залишкового намагнічування носія, що рухається в магнітному полі записуючої головки. Для магнітного запису в якості носія використовують магнітну стрічку, сталевий дріт, магнітні диски тощо. Магнітна стрічка - це синтетична, лавсанова основа, на яку нанесено тонкий магнітний шар. Якщо на носії записано мову людини або звукове середовище місця події, то магнітний носій називають фонограмою.

Фіксація звукових слідів технічними засобами зводиться до звукозапису. Для цього приймач-мікрофон технічного засобу потрібно розмістити так, щоб з ним взаємодіяла енергія звукової хвилі звукового сліду. У тактичному плані виконати цю умову не завжди просто, оскільки звук розповсюджується з великою швидкістю і постійно розсіюється. Тому під час запису його потрібно «ловити» у прямому розумінні слова. У ході запису виникають різні тактичні ситуації, а саме:

♦ джерело звуку відоме і ним може керувати слідчий (запис слідчих дій допиту);

♦ джерело звуку відоме, але ним не може керувати слідчий, наприклад, запис явищ природи (грім, прибій) або шум вулиці, скрегіт гальмів тощо;

♦ джерело звуку не відоме, ним не можна керувати, наприклад, запис події злочину, підготовчих дій злочинця або діяльність щодо знищення слідів злочину, наприклад, запис хуліганських дій на вулиці, бешкетника у квартирі тощо.

Тактичні прийоми в кожному випадку різні. У першому випадку, коли джерелом звуку можна керувати, місце запису звуку обирає слідчий частіше за місцем проведення слідчої дії. Запис керованого джерела звуку повинен бути безперервним.

Запис ситуації, коли слідчий не може керувати джерелом звукових слідів, відбувається в двох технічних режимах - черговому і пороговочекаючому.

У ході запису в черговому режимі приймач звуку встановлюють на місці імовірної появи джерела, тобто на робочому місці, в житловому приміщенні, де збираються особи, яких вив- чаютьу місці, де, можливо, вчиниться злочин. Магнітофон вмикають і ведеться безперервний запис, поки не скінчиться стрічка. Можливий і такий спосіб, коли магнітофон вмикається і вимикається дистанційно. Під час безперевного запису фіксуються всі звукові сліди у межах чутливості пристрою.

Якщо джерело звуку виникає раптово, наприклад, у ході пізнання та затримання розшукуваного злочинця чи достав- лення затриманого хулігана в чергову частину, запис ведеться в черговому режимі. Відомо, які протиправні дії чинять затримані (нецензурно лаються, чинять опір тощо). Такі дії працівник органів внутрішніх справ, прокуратури, суду повинен записати на диктофон, умикаючи його тоді, коли виникає подібна ситуація. Така фонограма є важливим доказом, вона спростовує неправдиві свідчення затриманого про те, що його били, застосовували незаконні методи затримання, що він не лаявся, не чинив опору. Фонограма разом з протокольною формою провадження є важливим джерелом доказової інформації.

<< | >>
Источник: Шеремет А.П.. Криміналістика. 2009

Еще по теме §2. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів:

 1. §2. Об’єкти, види і тактичні прийоми обшуку
 2. §2. Підготовка до слідчого експерименту і тактичні прийоми його проведення
 3. §2. Способи і методи виявлення, фіксації і вилучення запахових слідів
 4. §1. Поняття і властивості звукових слідів
 5. §3. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів та їх процесуальне оформлення
 6. §2. Тактичний прийом і критерії його допустимості
 7. § 5. Система тактичних прийомів. 1 актичні комбінації і тактичні операції
 8. § 2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики
 9. §2. Основні засоби криміналістичної техніки
 10. ^ш § 3. Класифікація слідів
 11. Розділ 5. Прийом скарг і пропозицій
 12. § 5. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук.
 13. §4. Виявлення та огляд вогнепальної зброї і слідів пострілу
 14. ЗВУКОВОЕ КИНО И ЕГО РАЗВИТИЕ B 30-х гг.
 15. § 4. Слідчий огляд вогнепальної зброї та слідів її дії
 16. Стаття 27. Засоби заохочення та нагороди
 17. §2. Механізм утворення слідів і їх класифікація
 18. § 3. Правові засоби
 19. А. Порядок забезпечення технічними засобами реабілітації
 20. 6.2. Диффузный синестезический образ звуков