<<
>>

РОЗДІЛ ІV. Основні закони правильного мислення

Тема 4.1. Закони мислення

Закон як відображення найістотніших зв'язків і відношень у предметах та явищах об'єктивного світу. Зв'язок мислення і законів природи та суспільства. Основні риси правильного мислення: визначеність, послідовність, несуперечність та доказовість. Значення основних законів логіки для правильного мислення, зокрема для економічної науки, юриспруденції та практики.

Основні закони логіки. Закон тотожності та його об'єктивна основа. Закон суперечності (несуперечності). Типи несуперечностей. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави. Закон подвійного заперечення. Функції основних законів логіки, зокрема у роботі працівника податкової служби.

<< | >>
Источник: І.В. ВІЛЕНТА. ЛОГІКА навчальний посібник для студентів Національної Академії ДПС усіх спеціальностей. 2005

Еще по теме РОЗДІЛ ІV. Основні закони правильного мислення:

 1. Розділ 4. Основні формально-логічні закони
 2. § 4. Основні вимоги правильного застосування нормативних приписів
 3. § 4. Основні вимоги правильного застосування нормативних приписів
 4. § 4. Основні вимоги до правильного застосування норм права
 5. Розділ 1 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРАВОРОЗУМІННЯ
 6. РОЗДІЛ II ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА Глава 1. Корпорація як юридична особа
 7. Тема 5. Основные законы (принципы) правильного мышления
 8. Поняття мислення
 9. Мислення і мова
 10. Лекція 2. 1. Поняття як форма мислення.
 11. § 1. Економічне мислення: поняття, місце в економічній структурі суспільства
 12. Лекція 3.1. Судження як форма мислення
 13. Тема 1. Світогляд і ноосферне мислення
 14. Т. 2.1. Поняття як форма мислення
 15. § 2. Особливості формування економічного мислення у трансформаційних умовах.
 16. Сучасний світогляд і ноосферне мислення
 17. Лекція 5.1. Умовивід як форма мислення. Безпосередні умовиводи
 18. Семінар № 1 (2 год.) по темі 2.1. Поняття як форма мислення
 19. Тема 3.1. Судження як форма мислення