<<
>>

Завдання для самостійної роботи з розділу „Судження”.

1.

2. Визначити вид судження, його терміни та їх розподіленість у таких прикладах:

2.1. Інколи студенти спізнюються на лекції.

2.2. Деякі люди не вміють водити автомобіль.

2.3. Курчат рахують восени.

2.4. Всі громадяни мають право на власність.

2.5. Преса є четвертою владою.

2.6. Деякі люди не вчили логіку.

2. Визначити S, P та зв’язку у судженнях та записати їхні формули:

2.1. Людина – міра всіх речей (Парменід)

2.2. Багатознайство ще не є розум (Геракліт).

2.3. Ніщо велике у світі не здійснювалось без пристрасті (Гегель).

2.4. Смолоскип істини часто обпікає руку того, хто його несе (П.Буаст).

3. Визначити якість суджень:

3.1. Ми прийшли не туди, куди думали.

3.2. Людина не може відпочивати від життя.

3.3. Деякі злочини скоюються неповнолітніми.

3.4. Частина правопорушень скоюється через необізнаність.

3.5. Незнання закону не звільняє від відповідальності.

4. Дайте кількісну характеристику таким судженням:

4.1. Столицею Автономної Республіки Крим є місто Сімферополь.

4.2. Ніхто не має права безпідставно звинувачувати іншого.

4.3. Вину встановлює лише суд.

4.4. Особа, що досягла 16 років, повинна отримати паспорт.

5. Визначити кількість та якість судження, звівши його до одного з чотирьох типів (А, І, Е, О):

5.1. Декларація незалежності – не є Конституцією.

5.2. Один у полі не воїн.

5.3. Особа, що скоїла злочин, повинна притягуватись до кримінальної відповідальності.

5.4. Ухилення від сплати податків – злочин, передбачений КПКУ.

5.5. Частина юристів – депутати Верховної Ради.

Питання для самостійної роботи

з розділу „Закони логіки”

1. Використання якого логічного закону виражається у вимогах до винесення вироку суду:

1) чи мало місце діяння, у якому звинувачується підсудний;

2) чи містить у собі це діяння склад злочину;

3) чи винен підсудний у скоєнні цього злочину.

2. Вимоги якого закону логіки виражається у правилах Процесуального кодексу України: „Розгляд справи у суді проводиться тільки з того обвинувачення, за яким вона передана до суду”.

Основна література:

1. Бойко А.П. Логика. Учебное пособие. М., 1994.

2. Войшвилло Е.К. Понятие. М.,1969.

3. Гетманова А.Д. Логика. М., 1995.

4. Жеребкін В.Є. Логіка. - Харків, 1995.

5. Ивин А.А. Логика. Учебное пособие. М., 1997.

6. Кирилов В.И., Старченко А.А. Логика. Учебник для юридических вузов.– М., 1995.

7. Конверський А.Е. Логіка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К., 1997.

8. Тофтул М.В. Логіка. Підручник для вищих навчальних закладів. К., 1999.

9. Хоменко І.В. Логіка - юристам . Підручник. Четверта хвиля. Київ, 1997.

Додаткова література:

1. Жоль К.К. Логика в лицах и символах.- М., 1993.

2. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. М., 1990.

3. Кондаков Н.И. Логический словарь - справочник. М., 1975.

4. Логика и компьютер. Моделирование рассуждений и проверка правильности програм / Н.А.Алешина, А.М.Анисов, П.И.Быстров и др. - М.:, 1990.

5.Мельников В.Н. Логические задачи. Киев - Одесса, 1989.

6.Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. Екатеринбург, 1997.

<< | >>
Источник: І.В. ВІЛЕНТА. ЛОГІКА навчальний посібник для студентів Національної Академії ДПС усіх спеціальностей. 2005

Еще по теме Завдання для самостійної роботи з розділу „Судження”.:

 1. Завдання для індивідуальної роботи ДО РОЗДІЛУ 6
 2. завдання для самоконтролю до розділу «вікові кризи» та додатка 2
 3. завдання для самоконтролю до розділу «віктимність» та додатка 3
 4. завдання для самоконтролю до розділу «термінальні стани та вмирання» та додатка 7
 5. завдання для самоконтролю до розділу «вступ до дисципліни» та додатка 1
 6. завдання для самоконтролю до розділу «кризи професійної діяльності»
 7. завдання для самоконтролю до розділу «Психологія суїцидальної поведінки. Психологічна допомога суїцидентам. Превенція суїцидів» та додатка 8
 8. завдання для самоконтролю до розділу «гомосексуалізм як криза ідентичності. терапія гомосексуалізму» та додатка 4
 9. практичні Завдання ДО РОЗДІЛУ 6
 10. практичні Завдання ДО РОЗДІЛУ 6
 11. Розділ 5 АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 12. відПОвіді На завдаННя для самОкОНтрОлЮ
 13. завдання до розділу «Психологічна допомога учасникам бойових дій. Психологія тероризму» та додатка 6
 14. дОдатОк 8. інструкції для кризового телефонного консультування. Посібник з телефонного консультування. робота з суїцидом та кризою (ред. лепеха т., лешукова О., зуєва г.) (скорочено)
 15. Семінар № 4 (2 год.) по темі 3.2 „Складне судження”