<<
>>

Наливайко Л. Р.. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. - X. 2009. - 598 с. . 2009

Монографія присвячена комплексному, інтегративному аналізу трансформації державного ладу в умовах становлення громадянського суспільства в Україні. Досліджено співвідношення державного ладу як нормативно об’єктивованого, склад­ного інституційного комплексу суспільних відносин з іншими взаємопов’язаними категоріями, обгрунтовано їх взаємовплив. Проаналізовано основні етапи розвитку державного ладу України, його принципи. Особлива увага приділена теоретичним та практичним питанням гарантування державного ладу. Досліджена функціональна характеристика сучасної держави, яка відображена у модифікації змісту її функцій та форм і методів іх реалізації. Обгрунтовано теоретико- концептуальну модель механізму Української держави, сформульовано узагальнені положення теорії державного органу як організаційної основи механізму держави.

<< | >>
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
Висновки до першого розділу
Check on Jiji.co.ke Hp Elitebook Folio Laptops in Kenya Best in Kenya
РОЗДІЛ 2 ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
РОЗДІЛ з ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Книги и учебники по дисциплине Теорія держави і права України:

 1. М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с. - 2015 год
 2. Калюжний Р. А., Атаманчук І. В.. Розвиток процесуального права України. - К. : «МП Леся», 2015.- 188 с. - 2015 год
 3. М. Ф. ОРЗИХ. Личность и право - 2005 год
 4. Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник - 2005 год
 5. ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004 - 2004 год
 6. О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ - 2004 год
 7. Загальна теорія держави і права 2002 - 2002 год
 8. За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права - 2002 год
 9. Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник - 2001 год
 10. Рабинович. Теорія держави і права. Ч1. - 0000 год
 11. Рабинович. Теорія держави і права. Ч2. - 0000 год
 12. Правопреемство - год