>>

Калюжний Р. А., Атаманчук І. В.. Розвиток процесуального права України. - К. : «МП Леся», 2015.- 188 с.. 2015

У монографії досліджуються теоретичні засади розвитку проце­суального права України як самостійної категорії, що характеризу­ється певними ознаками, особливостями та призначенням. Автори мали на меті, провести у цій роботі комплексний науковий аналіз понятійних, видових і системних характеристик процесуального права України, що безпосередньо матиме позитивне значення як для теорії процесу, так і для практики творення як загальних, так і галу­зевих законів, які є джерелами процесуального права, а також для практики застосування цих законів.

| >>
Розділ 1 ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Розділ 2 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Check on Jiji.co.ke Huawei Honor in Kenya Best in Kenya
Розділ З ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Розділ 4 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Книги и учебники по дисциплине Теорія держави і права України:

 1. М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с. - 2015 год
 2. Наливайко Л. Р.. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. - X. 2009. - 598 с. - 2009 год
 3. М. Ф. ОРЗИХ. Личность и право - 2005 год
 4. Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник - 2005 год
 5. ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004 - 2004 год
 6. О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ - 2004 год
 7. Загальна теорія держави і права 2002 - 2002 год
 8. За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права - 2002 год
 9. Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник - 2001 год
 10. Рабинович. Теорія держави і права. Ч1. - 0000 год
 11. Рабинович. Теорія держави і права. Ч2. - 0000 год
 12. Правопреемство - год