<<
>>

Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник. 2005

Навчальний посібник підготовлено доцентом кафедри державно-пра­вових дисциплін Української академії банківської справи, кандидатом юридичних наук Сухоносом Володимиром Вікторовичем. Він складається з 25 глав, що об'єднані в п'ять розділів: «Метатеорія держави і права*, «Суспільство, держава і право», «Теорія держави», «Теорія права- і «Пра­вова діяльність». Призначений для студентів денної та заочної форм навчання спеціа­льності «Правознавство».

<< | >>
Розділ 1 МЕТАТЕОРіЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Предмет теорії держави і права
Науковий статус теорії держави і права
Методологія теорії держави і права
Глава 10 Державна влада
Глава 11 Функції та механізм держави
Глава 11. Функції та механізм держави
Глава 12 Форма держави
Глава 13 Політико-державний режим
Глава 14 Тип держави: сутність, класифікація і структура
Глава 15 Типологія держави: формаційний підхід
Глава Типологія держави: цивілізаційний підхід
Глава 17 Норма права
Глава 18 Форма права
Глава 19 Право, законодавство, система
Глава 20 Законність і правова культура
Глава 21 Правотворчість
Глава 23 Правовідносини
Глава 24 Правова поведінка і юридична відповідальність
Глава 25 Правове регулювання

Книги и учебники по дисциплине Теорія держави і права України:

 1. М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с. - 2015 год
 2. Калюжний Р. А., Атаманчук І. В.. Розвиток процесуального права України. - К. : «МП Леся», 2015.- 188 с. - 2015 год
 3. Наливайко Л. Р.. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. - X. 2009. - 598 с. - 2009 год
 4. М. Ф. ОРЗИХ. Личность и право - 2005 год
 5. ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004 - 2004 год
 6. О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ - 2004 год
 7. Загальна теорія держави і права 2002 - 2002 год
 8. За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права - 2002 год
 9. Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник - 2001 год
 10. Рабинович. Теорія держави і права. Ч1. - 0000 год
 11. Рабинович. Теорія держави і права. Ч2. - 0000 год
 12. Правопреемство - год