<<
>>

Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник. 2001

<< | >>
Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
§ 1. Виникнення загальної теорії держави і права
Глава З ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА
Глава 5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІСУСПІЛЬСТВА
Глава 6 ФОРМА ДЕРЖАВИ
Глава 7 МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ
Глава 8 ДЕРЖАВНІ ОРГАНІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Глава 9 СОЦІАЛЬНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА
Глава 10 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ
Глава 11 ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
Глава 13 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО
Глава 14. ПРАВОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ І СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ
Глава 15 НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
Глава 16 ПРАВОТВОРЧІСТЬ
Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ
Глава 19 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ, НАРОДУ, ДЕРЖАВИ
Глава 20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
Глава 21 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
Глава 22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ
Глава 23 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Глава 24 ЗАКОННІСТЬ. ПРАВОПОРЯДОК
Глава 25 ПРАВОСВІДОМІСТЬ. ПРАВОВА КУЛЬТУРА
Глава 26 ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ
Глава 27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
Глава 28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ
Глава 29 РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
Глава 30 АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
Частина II ПРАВОВА СИСТЕМА США
Частина ІІІ. ІНШІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО І ПОЗАЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО ТИПУ
Глава 31 ЗМІШАНИЙ (ГІБРИДНИЙ) ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
Частина II ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ
Глава 32 РЕЛІГІЙНО-ТРАДИЦІЙНИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
1.2. ІНДУСЬКЕ ПРАВО
Частина II ДАЛЕКОСХІДНА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ 2.1. КИТАЙСЬКЕ ПРАВО
2.2. ЯПОНСЬКЕ ПРАВО
Частина III ЗВИЧАЄВО-ОБЩИННА ГРУПА ПРАВОВИХ СИСТЕМ 3.3. ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО АФРИКИ І МАДАГАСКАРУ

Книги и учебники по дисциплине Теорія держави і права України:

 1. М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с. - 2015 год
 2. Калюжний Р. А., Атаманчук І. В.. Розвиток процесуального права України. - К. : «МП Леся», 2015.- 188 с. - 2015 год
 3. Наливайко Л. Р.. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. - X. 2009. - 598 с. - 2009 год
 4. М. Ф. ОРЗИХ. Личность и право - 2005 год
 5. Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник - 2005 год
 6. ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004 - 2004 год
 7. О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ - 2004 год
 8. Загальна теорія держави і права 2002 - 2002 год
 9. За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права - 2002 год
 10. Рабинович. Теорія держави і права. Ч1. - 0000 год
 11. Рабинович. Теорія держави і права. Ч2. - 0000 год
 12. Правопреемство - год