<<
>>

Загальна теорія держави і права 2002. 2002

За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина

<< | >>
ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Розділ II ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
І § 3. Основні закономірності виникнення держави. Особливості формування держави в різних країнах світу
Розділ ПІ ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ
Розділ V 11 ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
Розділ VI ФОРМА ДЕРЖАВИ
Розділ VII НІ ТЕОРІЯ ДЕМОКРАТІЇ
Розділ VIII МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ І ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ
Розділ IX ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Розділ X II ПРАВОВА ДЕРЖАВА
Розділ XI ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
Розділ XII ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО
Розділ XIII II ПРИНЦИПИ В ПРАВІ
Розділ XIV II ПРАВО, ЕКОНОМІКА, II ПОЛІТИКА
Розділ XV ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
Розділ XVI ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
Розділ XVIII СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
Розділ XIX 1 НОРМИ ПРАВА
Розділ XX ФОРМИ ПРАВА
Розділ XXI ПРАВОУТВОРЕННЯ
Розділ XXII ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
Розділ XXIII ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Розділ XXIV ПРАВ03АСТ0СУВАННЯ
Розділ XXV ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
Розділ XXVI ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
Розділ XXVII ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Книги и учебники по дисциплине Теорія держави і права України:

 1. М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с. - 2015 год
 2. Калюжний Р. А., Атаманчук І. В.. Розвиток процесуального права України. - К. : «МП Леся», 2015.- 188 с. - 2015 год
 3. Наливайко Л. Р.. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. - X. 2009. - 598 с. - 2009 год
 4. М. Ф. ОРЗИХ. Личность и право - 2005 год
 5. Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник - 2005 год
 6. ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004 - 2004 год
 7. О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ - 2004 год
 8. За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права - 2002 год
 9. Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник - 2001 год
 10. Рабинович. Теорія держави і права. Ч1. - 0000 год
 11. Рабинович. Теорія держави і права. Ч2. - 0000 год
 12. Правопреемство - год