<<
>>

За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права. 2002

Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з теорії дер­жави і права для юридичних вузів України. В ньому відбиті досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю і тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про державу і право.

<< | >>
Розділ І | ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЗАГ ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Розділ II ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
§ 1. Розмаїття концепцій (теорій) походження держави
ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ
Розділ IV ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ДЕРЖАВА
Розділ V 11 ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
Теорія демократіі
Розділ VIII МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ І ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ
Розділ IX ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Розділ X II ПРАВОВА ДЕРЖАВА
Розділ XI ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
Розділ XII ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО
Розділ XIII II ПРИНЦИПИ В ПРАВІ
РозділXIV II ПРАВО, ЕКОНОМІКА, II ПОЛІТИКА
Розділ XV ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
Розділ XVI ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
Розділ XVIII СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА
Розділ XIX 1 НОРМИ ПРАВА
ФОРМИ ПРАВА
Розділ XXI ПРАВОУТВОРЕННЯ
Розділ XXII ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Розділ XXIV ПРАВ03АСТ0СУВАННЯ
ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДО
Розділ XXVII ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Книги и учебники по дисциплине Теорія держави і права України:

 1. М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с. - 2015 год
 2. Калюжний Р. А., Атаманчук І. В.. Розвиток процесуального права України. - К. : «МП Леся», 2015.- 188 с. - 2015 год
 3. Наливайко Л. Р.. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. - X. 2009. - 598 с. - 2009 год
 4. М. Ф. ОРЗИХ. Личность и право - 2005 год
 5. Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник - 2005 год
 6. ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004 - 2004 год
 7. О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ - 2004 год
 8. Загальна теорія держави і права 2002 - 2002 год
 9. Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник - 2001 год
 10. Рабинович. Теорія держави і права. Ч1. - 0000 год
 11. Рабинович. Теорія держави і права. Ч2. - 0000 год
 12. Правопреемство - год