<<
>>

М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

У підручнику обґрунтовується необхідність переосмислення предметного поля загальнотеоретичного правознавства, звільнення його від надмірної політизації та ідеологізації. Автори зосереджують увагу на розкритті особливостей права як самостійної соціокультурної цінності, вирішальне значення у формуванні і функціонуванні якого відіграє людина, яка є не тільки адресатом права, а і його творцем та орієнтиром. Відповідно до цих світоглядно-методологічних підходів побудована структура підручника. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних юридичних закладів України. АВТОРИ: КОЗЮБРА Микола Іванович, завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор ПОГРЕБНЯК Станіслав Петрович, професор кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор ЦЕЛЬЄВ Олексій Вікторович, доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук, доцент МАТВЄЄВА Юлія Іванівна, старший викладач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

<< | >>
ПЕРША ЧАСТИНА ПОНЯТТЯ ПРАВА
Типологія праворозуміння та її критерії
Check on Jiji.co.ke Samsung Galaxy S8 in Kenya Best in Kenya
Розділ 2 ПРАВО I ЛЮДИНА ПРАВА ЛЮДИНИ
Розділ 3 ПРИНЦИПИ ПРАВА
Розділ 4 СОЦІАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ I ПРАВО
Розділ 5 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Розділ 6 ПРАВО I ДЕРЖАВА
ДРУГА ЧАСТИНА ІНСТИТУЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА Розділ 7 НОРМИ ПРАВА
Розділ 8 СИСТЕМА ПРАВА
Розділ 9 ДЖЕРЕЛА ПРАВА
Розділ 10 СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Розділ 11 ПРАВОТВОРЕННЯ I ПРАВОТВОРЧІСТЬ (НОРМОТВОРЧІСТЬ)
Розділ 12 ЮРИДИЧНА МОВА. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА НОРМОТВОРЧОСТІ
ТРЕТЯ ЧАСТИНА ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ПРАВОВІДНОСИНИ
РЕАЛІЗАЦІЯ I ЗАСТОСУВАННЯ HOPM ПРАВА
ЮРИДИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ[82]
ТЕОРІЯ ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ
ЮРИДИЧНО ЗНАЧУЩА ПОВЕДІНКА ПРАВОПОРУШЕННЯ
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЧЕТВЕРТА ЧАСТИНА СУЧАСНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАННЯ. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА СІМ'Ї НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. МІСЦЕ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ • • УКРАЇНИ СЕРЕД НИХ
НАЦІОНАЛЬНІ I МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, ПРАВОВА I СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА: СПІВВІДНОШЕННЯ

Книги и учебники по дисциплине Теорія держави і права України:

 1. Калюжний Р. А., Атаманчук І. В.. Розвиток процесуального права України. - К. : «МП Леся», 2015.- 188 с. - 2015 год
 2. Наливайко Л. Р.. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. - X. 2009. - 598 с. - 2009 год
 3. М. Ф. ОРЗИХ. Личность и право - 2005 год
 4. Сухонос В.В.. Теорія держави і права: Навчальний посібник - 2005 год
 5. ГАНС КЕЛЬЗЕН. ЧИСТЕ ПРАВОЗНАВСТВО 3 додатком: Проблема праведливості. Переклад з німецької Олександра Мокровольського. Київ, 2004 - 2004 год
 6. О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У СХЕМАХ І ВИЗНАЧЕННЯХ - 2004 год
 7. Загальна теорія держави і права 2002 - 2002 год
 8. За редакцією проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. Загальна теорія держави і права - 2002 год
 9. Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник - 2001 год
 10. Рабинович. Теорія держави і права. Ч1. - 0000 год
 11. Рабинович. Теорія держави і права. Ч2. - 0000 год
 12. Правопреемство - год