<<
>>

Панов A.B.. Державне право зарубіжних країн. 2011. 2011

Державне право зарубіжних країн викладається в якості основної дисципліни у всіх вузах, профіль спрямування яких націлений на юриспруденцію та міжнародні відносини. Предмет курсу полягає у вивченні основних інститутів державного та суспільного ладу окремих зарубіжних країн на узагальненому та конкретизованому рівнях. 3 огляду на це дисципліна поділяється на загальну і особливу частини. Новизною саме цієї програми курсу є дослідження країн, які, як правило, залишаються поза увагою при вивченні даної дисципліни (Південна Америка, Африка, “некласичні ” країни Азії тощо).

<< | >>
ПРЕДМЕТ, МЕТОД I СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Поняття державно-правових відносин. Об'єкти і суб'єкти державно-правових відносин.
ФОРМИ ДЕРЖАВИ
КРАІНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
ПІВНІЧНА ЄВРОПА
ПІВДЕННА ЄВРОПА
ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА
КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ, АМЕРИКИ ОКЕАНІЇ
РЕСПУБЛІКА ПІВДЕННА АФРИКА
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ МЕКСИКИ
РЕСПУБЛІКА АРГЕНТИНА
РЕСПУБЛІКА ЧИЛІ
ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА БРАЗИЛІЯ
АВСТРАЛІЯ (АВСТРАЛІЙСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ)
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ союз

Книги и учебники по дисциплине История государства и права зарубежных стран:

 1. ВАЛЬКО ОЛЕСЯ ЮРЬЕВНА. ИНСТИТУТ БРАКА В ПРАВЕ ИСЛАМСКИХ ГОСУДАРСТВ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ . Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2016 - 2016 год
 2. Чемеринская В.В.. Государство и право стран Средневековой Европы 2015 - 2015 год
 3. Полдников Д.Ю.. Доктрины договорного права Западной Европы XI-XVIII вв. - 2012 год
 4. В. В. Сажин.. История государства и права зарубежных странв ,2011. - 2011 год
 5. Рубаник В. Е.. История государства и права зарубежных стран. 2011 - 2011 год
 6. В. А. Томсинов.. Всеобщая история государства и права. Древний мир и средние века. 2011. — 640 с. - 2011 год
 7. В. А. Томсинов .. Всеобщая история государства и права.2011. — 640 с. - 2011 год
 8. Никофорова Наталья Александровна.. История государства и права зарубежных стран . 2007 - 2007 год
 9. Сонин В.В.. всеобщая история права.2006. – 104 с. - 2006 год
 10. Сажина В.В., Тагунов Д.Е.. История государства и права зарубежных стран 2005 - 280 с - 2005 год
 11. Рамазанов А.Х., Халифаева А.К.. История государства и права зарубежных стран: Курс лекций. 2005 - 2005 год
 12. Чудаков. М.Ф.. Государственное право зарубежных стран.2005. – 331 с. - 2005 год
 13. Тагунов Д.Е.. Всеобщая история государства и права. 2003- 326 с - 2003 год
 14. Старостина С.А. История мусульманского государства и права.2002. – 106 с. - 2002 год
 15. Перфильев В.В.. История государства и права: Цикл лекций.2001. - 2001 год
 16. Омельченко О.А.. Всеобщая история государства и права . 2000 - 2000 год
 17. Омельченко О.А.. Всеобщая история государства и права. - 2000 год
 18. Шевченко О. О.. Історія держави і права зарубіжних країн 1998 - 1998 год
 19. Хачатуров. Р.Л.. Источники права.1997.- 48 стр. - 1997 год
 20. И. Б. P e д ь к о. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ НЕПАЛА. - 1958 год