Грищук О.В., Слюсарчук Х.Т.. Лібералізм та комунітаризм у філософсько-правовому вимірі. 2018

Монографія є комплексним філософсько-правовим дослідженням лібераліз­му та комунітаризму як філософсько-правових течій через принцип бі­нар­ної опозиційності, який передбачає застосовування принципу протиріччя за аго­нальним типом та, відповідно, пошук обопільних позитивних транс­формацій між лібералізмом і комунітаризмом як філософсько-правовими явищами. Запропоновано під ліберальним комунітаризмом розуміти філо­соф­сько-правову течію, що виникла внаслідок конвергенції лібералізму та ко­му­нітаризму і ґрунтується на утвердженні гетерогенної свободи (як сво­бо­ди, що складається з однорідних частин – позитивної й негативної свободи) та емоційного інтелекту як інтегративної категорії між раціональним та ірра­ціональним), запроваджує моральне право (як право, що базується на мо­ральних ідеалах), інтегрує ліберальні права і комунітарні обов’язки (че­рез визнання групових прав) і встановлює компроміс між загальним та індивідуальним благом (через запровадження комунікативних зв’язків). Розрахована на науковців, юристів-практиків, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій, усіх, хто цікавиться проблемами філософії права.

|
РОЗДІЛ 1 ГНОСЕОЛОГІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ ЛІБЕРАЛІЗМУ ТА КОМУНІТАРИЗМУ
РОЗДІЛ 2 Система бінарних концептів лібералізму та комунітаризму у аксіологічних моделях
Check on Jiji.co.ke Houses & Apartments for Rent in Donholm Best in Kenya
РОЗДІЛ 3 Моделі взаємодії лібералізму та комунітаризму як філософсько-правових течій в онтологічному та праксеологічному сегментах

Книги и учебники по дисциплине Філософія права: