<<
>>

Г.І. Трофанчук, В.І. Подоляк. Основи римського цивільного права. 2004

Посібник створено з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо підготовки таких видань та власного досвіду авторів з викладання даного навчального курсу в Університеті "Україна". Містить теоретичний матеріал, поданий за модульним принципом організації навчального процесу, загальну структурно-логічну схему курсу, перелік рекомендованої літератури, питання до заліку та самоконтролю вивчених тем, тлумачний словник, тести-тренінги. Розрахований на студентів, викладачів, консультантів університету і може використовуватися студентами різних форм навчання.

<< | >>
Модулі. 1ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ
Модуль 2. СИСТЕМА РИМСЬКОГО ПРАВА
Модуль 3. РОЛЬ РИМСЬКОГО ПРАВА В ІСТОРІЇ ПРАВА, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ
Модуль 4. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВА
БЛОК І. ОСОБИ Модуль І. СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Модуль 2. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ( ПОЗОВИ)
Модуль 3. ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
БЛОК 2. РЕЧОВЕ ПРАВО Модуль 1. ВОЛОДІННЯ
Модуль 3. ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ
БЛОК 3. ЗАБОВ ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Модуль 1. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Вы также можете найти интересующую информацию в научном поисковике Otvety.Online. Воспользуйтесь формой поиска:

Книги и учебники по дисциплине Римское право:

 1. Суверов Е.В.. Римское право: учебное пособие - 2009 год
 2. Новицкий И.Б.. Н. Основы римского гражданского права - 2007 год
 3. Под редакцией профессора И.Б. Новицкого и профессора И.С. Перетерского. РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО - 2004 год
 4. Д.Ф. Латыпова. РИМСКОЕ ПРАВО - 2002 год
 5. В.А. ЛЕТЯЕВ. РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА В РОССИИ ХIХ – НАЧАЛА ХХ В. (историко-правовой аспект) - 2001 год
 6. Перетерский И.О. Новицкий И.Б. РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО - 2000 год
 7. Орач Євген Михайлович. Тищик Борис Йосипович.. Основи римського приватного права - 2000 год
 8. Омельченко О.А.. Римское право - 2000 год
 9. В.Б. Романовская Э.Б. Курзенин. Основы римского частного права - 2000 год
 10. Черниловский З.М.. Римское частное право - 1997 год
 11. Пергамент М. Я.. Договорная неустойка и интерес в римском и современном гражданском праве (издание 2-е) - 1905 год
 12. Н. ДЮВЕРНУА. ОСНОВНАЯ ФОРМА Корреального Обязательства. Историко-юридическое и критическое исследование по римскому праву - 1874 год