<<
>>

Г.І. Трофанчук, В.І. Подоляк. Основи римського цивільного права. 2004

Посібник створено з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо підготовки таких видань та власного досвіду авторів з викладання даного навчального курсу в Університеті "Україна". Містить теоретичний матеріал, поданий за модульним принципом організації навчального процесу, загальну структурно-логічну схему курсу, перелік рекомендованої літератури, питання до заліку та самоконтролю вивчених тем, тлумачний словник, тести-тренінги. Розрахований на студентів, викладачів, консультантів університету і може використовуватися студентами різних форм навчання.

<< | >>
Модулі. 1ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ
Модуль 2. СИСТЕМА РИМСЬКОГО ПРАВА
Модуль 3. РОЛЬ РИМСЬКОГО ПРАВА В ІСТОРІЇ ПРАВА, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ
Зміст дидактичної одинині
Модуль 4. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВА
БЛОК І. ОСОБИ Модуль І. СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Модуль 2. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ( ПОЗОВИ)
Модуль 3. ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
БЛОК 2. РЕЧОВЕ ПРАВО Модуль 1. ВОЛОДІННЯ
Модуль 3. ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ
БЛОК 3. ЗАБОВ ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Модуль 1. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Книги и учебники по дисциплине Римское право:

 1. Разработано М.Ю. Тимофеевой Под ред. Н.А. Силенко. Теория и история государства и права. Ю1 - 2011 год
 2. Разработано М.Ю. Тимофеевой Под ред. Н.А. Силенко. Теория и история государства и права Ю2 - 2011 год
 3. Суверов Е.В.. Римское право: учебное пособие - 2009 год
 4. Новицкий И.Б.. Н. Основы римского гражданского права - 2007 год
 5. В.Б. Романовская Э.Б. Курзенин. ОСНОВЫ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА Нижний Новгород, 2007 - 2007 год
 6. Под редакцией профессора И.Б. Новицкого и профессора И.С. Перетерского. РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО - 2004 год
 7. Д.Ф. Латыпова. РИМСКОЕ ПРАВО - 2002 год
 8. В.А. ЛЕТЯЕВ. РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА В РОССИИ ХIХ – НАЧАЛА ХХ В. (историко-правовой аспект) - 2001 год
 9. Перетерский И.О. Новицкий И.Б. РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО - 2000 год
 10. Орач Євген Михайлович. Тищик Борис Йосипович.. Основи римського приватного права - 2000 год
 11. Омельченко О.А.. Римское право - 2000 год
 12. В.Б. Романовская Э.Б. Курзенин. Основы римского частного права - 2000 год
 13. Черниловский З.М.. Римское частное право - 1997 год
 14. Салогубова Е.В.. Римский гражданский процесс - 1997 год
 15. Хвостов В. М.. Система римского права. Семейное право. Наследственное право (конспект лекций) - 1909 год
 16. Пергамент М. Я.. Договорная неустойка и интерес в римском и современном гражданском праве (издание 2-е) - 1905 год
 17. Покровский И. A.. Право и факт в римском праве Киев, типография Императорского университета Св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого,1898 г. - 1898 год
 18. Муромцев С.. Рецепция римского права на Западе. М.1886. - 1886 год
 19. Н. ДЮВЕРНУА. ОСНОВНАЯ ФОРМА Корреального Обязательства. Историко-юридическое и критическое исследование по римскому праву - 1874 год