<<
>>

Перелік питань з підготовки до поточного модульного контролю ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 1

1.

2. Сучасне розуміння підприємництва.

3. Які основні напрями економічної політики держави Ви знаєте?

4. Основні функції підприємництва у сучасному світі.

5. Характеристика регуляторної діяльності.

6. Які фактори активізують розвиток підприємництва?

7. Що являє собою дозвільна система у сфері господарської діяльності?

8. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

9. Які засоби підтримки суб’єктів підприємництва застосовує держава?

10. Як проводиться державна реєстрація суб’єктів підприємництва?

11. У який термін проводиться державна реєстрація юридичної особи?

12. У який термі проводиться державна реєстрація фізичної особи?

13. За яких підстав може бути відмовлено у проведенні державної реєстрації фізичної та юридичної особи — підприємця?

14. Що таке об’ єднання підприємств? Які види об’ єднань виділяють згідно з чинним законодавством?

15. Що таке корпоративне підприємство?

16. Охарактеризувати види господарських товариств.

17. Що таке унітарне підприємство?

18. Які обмеження у здійсненні фізичними особами окремих видів підприємницької діяльності передбачені законодавством?

19. Які правові форми припинення суб’ єктів підприємництва передбачені законодавством?

20. Реорганізація та ліквідація суб’єкта підприємництва .

21. Які заходи включає в себе ліквідаційний процес?

22. За яких умов претензії кредиторів визначаються погашеними?

23. У якому порядку здійснюється державна реєстрація припинення діяльності суб’єкта підприємництва?

24. За яких підстав відбувається припинення діяльності суб’єктів підприємництва?

25. Охарактеризувати порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення.

26. Характеристика та основні вимоги до суб’єктів торговельної діяльності.

<< | >>
Источник: Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014. 2014

Еще по теме Перелік питань з підготовки до поточного модульного контролю ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 1:

 1. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 2
 2. Советы по питанию
 3. 1.2. Параметры сети питания электроэнергией
 4. Які питання вирішують на загальних зборах акціонерів
 5. Про деякі питання, пов'язані з формуванням порядку денного
 6. 6.3. Предприятия питания
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ “ ЛОГІКА”
 8. Расчет трансформаторов питания
 9. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ТА ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА»
 10. 6.3.6. Фоминых И.Л. К вопросу о проектировании услуг питания и размещения на федеральной трассе М-60 «Уссури»
 11. 1. РАЦІОНАЛЬНІСТЬ І СВОБОДА: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
 12. Статья 6.6. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения Комментарий к статье 6.6
 13. розділ 5 про ДЕЯКІ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 14. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 15. 6.3.5. Гомилевская Г.А., Арсентьева А.В. Анализ организации услуг питания в специализированном средства размещения (на примере базы отдыха Сидими, с. Безверхово, Приморский край)
 16. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З КУРСУ «СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ»
 17. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
 18. Питання свободи вибору, справедливості і політичної відповідальності в сучасній Україні вийшло – на жаль, далеко за межі суто академічних дискусій.
 19. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства., 2009
 20. Модуль 3. РОЛЬ РИМСЬКОГО ПРАВА В ІСТОРІЇ ПРАВА, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ