<<
>>

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

МОДУЛЬ 2

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання 1. Вирішити ситуаційне завдання щодо визнання дійсним усного договору.

Один із двох партнерів (Х) взяв без заставний кредит, у іншого були свої кошти бізнес з часом розвалився, (Х) який вважався директором відійшов від справ, інший партнер (Y) продовжував платити кредит який взяв (Х) та після звинувачень у шахрайстві викладених у заяві до органів ВС перестав оплачувати кредит, на підставі платіжних документів (Х) подає до суду керуючись ст.16, 208, 218, 639, 610 ЦК та ст. 1, 3, 4, 118, 119, 122, 127, 130 Цивільного процесуального кодексу України просить визнати, нібито, усний договір дійсним та зобов’язати (Y) сплачувати платежі і на далі на користь банку.

Завдання 2.

Дати відповідь-коментар.

Чи має господарський суд, вирішуючи спір про відшкодування шкоди, вважати такою, яка сприяє збільшенню розмірів збитків, ту обставину, що кредитор не скористався зі свого права подати заяву про визнання боржника банкрутом? (підказка Закон України «Про банкрутство»).

Завдання 3.

Дати відповідь-коментар.

Чи має право ліквідаційна комісія вимагати від кредитора отримання майна боржника замість грошей? (підказка Закон України «Про банкрутство»).

Завдання 4.

Дати відповідь-коментар.

Чи потрібна згода кредитора на реорганізацію або ліквідацію боржника, якщо такі умови санації і є згода кредитора на переведення боргу? (підказка Закон України «Про банкрутство»).

Завдання 5.

Дати відповідь-коментар.

З якого моменту в кредиторів виникає право починати процедуру визнання боржника банкрутом?

Завдання 6.

Дати відповідь-коментар.

Куди відносяться кошти, отримані підприємством-кредитором після ліквідаційної процедури з банкрутом?

Завдання 7.

Пропонується письмово скласти перелік (5-10) визначень, які можна використовувати в рекламі наступних товарів: телефонний апарат, шкатулка, чоловічий джемпер, дитячі чобітки, чайний сервіз, настінний годинник, дзеркало, письмовий стіл, холодильник, самовар, килим, телевізор, пральна машина.

Зазначити яким нормативним документом потрібно керуватися рекламуючи дані товари та вказати номери статей.

Завдання 8. Охарактеризуйте 4-5 рекламних роликів продовольчих товарів на українському телебаченні. З’ясуйте, в якій мірі рекламні ролики за своїм змістом, художнім та музичним оформленням відповідають сучасним вимогам.

Дайте рекомендації, які, з Вашої точки зору, будуть сприяти покращенню телевізійної реклами продовольчих товарів.

Зазначити яким нормативним документом потрібно керуватися рекламуючи продовольчі товари (дані групи), вказавши номери статей.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗА ВИБОРОМ

Для того, щоб підвищити свій рейтинг, студент за власним вибором може виконувати індивідуальні завдання для самостійної роботи — готувати реферати, доповіді, науково-дослідну роботу, рецензування, складання кросвордів, підготовка презентацій, мікро викладання, що подається та перевіряться за індивідуальним графіком

І. Завдання репродуктивного рівня (1-2 бали):

1. Скласти кросворд до практичного заняття.

2. Скласти та оформити у відповідності із бібліографічними вимогами анотований список літератури до одного з питань для самоконтролю знань, модульного контролю та заліку.

3. Огляд статей та розгляд практичних господарських ситуацій за матеріалами журналу «Підприємництво, господарство і право».

ІІ. Завдання продуктивного рівня

з\п

Назва теми за типовою навчальною програмою Питання, які студент повинен підготувати до індивідуального заняття Зміст індивідуальних завдань студентам на занятті Засоби

контролю

знань

1 Зобов’язальні відносини у сфері підприємництва 1 Поняття та підстави виникнення господарських зобов’ язань.

2 Види господарських зобов’ язань.

3. Виконання господарських зобов’ язань.

4. Забезпечення виконання господарських зобов’ язань.

5. Припинення господарських зобов’ язань.

Тестування,

соціологічне опитування студентів,

реферати.

Бліцопитування письмова робота, реферат- дослідження.

з\п

Назва теми за типовою навчальною програмою Питання, які студент повинен підготувати до індивідуального заняття Зміст індивідуальних завдань студентам на занятті Засоби

контролю

знань

2 Відповідальність за правопорушення у сфері підприємництва 1 Поняття та ознаки відповідальності у підприємницькому праві.

2 Функції відповідальності.

3 Підстави та межі відповідальності.

4 Санкції за правопорушення.

Рішення ситуацій,

Вивчення законодавчої бази з питань відповідальності пошук інформації за останні 3-5 місяців.

Бліцопитування письмовий звіт
3 Лізинг у сфері підприємництва 1 Поняття лізингу.

2 Фінансовий лізинг.

Реферати, доповіді. Реферати,

доповіді.

4 Правове регулювання підприємницької діяльності на фондовому ринку. 1. Поняття фондового ринку. Учасники фондового ринку.

2. Професійна діяльність на фондовому ринку.

Вивчення законодавчої бази з питань правового регулювання. Реферати, доповіді. Реферати,

доповіді

5 Страхування у сфері підприємництва 1. Поняття страхування.

2. Правові відносини у сфері страхування.

3 Договір страхування.

Вивчення законодавчої бази з питань страхування.
Реферати. Доповіді.
Бліцопитування письмова робота, реферат- дослідження.
6 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності.

2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

3. Види зовнішньоекономічної діяльності.

4. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій.

5. Зовнішньоекономічні договори (контракти).

Вивчення законодавчої бази, реферати. реферати

ІІІ. Завдання пошуково-аналітичного рівня (3-5 балів)

ВИВЧЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ

Опрацювавши Господарського кодексу України від 16.01.2003 р., дати відповіді на питання:

1. Що таке підприємницька діяльність?

2. Хто може бути суб’єктами підприємницької діяльності?

3. Чи може фізична особа займатися підприємницькою діяльністю?

4. Чи може фізична особа — нерезидент зареєструватися суб’ єктом підприємницької діяльності?

5. Чи може зареєструватися СПД особа, яка не має ідентифікаційного номера?

6. Які документи потрібні для реєстрації фізичної особи — СПД?

7. Що передбачає свобода підприємницької діяльності?

8. Як відбувається закриття рахунків СПД в установах банків?

9. Як відбувається зняття з обліку в органах ПФУ?

10. Як відбувається зняття з обліку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

11. Як відбувається знищення печаток та штампів?

12. Яка відповідальність передбачена за протизаконну підприємницьку діяльність?

13. Які існують засоби державного регулювання господарської діяльності?

14. Що таке третейський суд і які його функції?

15. Які є види підприємств в Україні?

16. Які існують органи управління господарськими товариствами?

17. Які існують види установчих документів суб’єктів господарювання?

18. Як здійснюється зовнішньоекономічна діяльність?

19. Які документи необхідні для експорту товарів за кордон?

20.

Що таке митний догляд?

21. Як здійснюється діяльність іноземних підприємців?

Опрацювавши статті 34-50 Цивільного кодексу України від 16.01.2003.р., дати відповіді на питання:

1. Хто має право займатися підприємницькою діяльністю?

2. За яких умов фізична особа може займатися підприємницькою діяльністю?

3. З якого віку фізична особа може зареєструватися суб’єктом підприємницької діяльності?

4. Яка відповідальність, пов’язана із провадженням підприємницької діяльності, може загрожувати фізичній особі — СПД?

5. Які існують умови договірної відповідальності?

6. Що таке право чин?

Опрацювавши статті 1-20 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» дати відповіді на питання:

1. Що таке торговельний патент?

2. Які види діяльності підлягають патентуванню?

3. Які види патентів існують?

4. Які розміри вартості патентів та хто їх встановлює?

5. Строки дії та порядок оплати патентів.

6. Де можна придбати патенти і які документи для цього необхідні?

7. Яка вартість патенту купленого не на початку місяця (кварталу)?

8. Скільки патентів необхідно придбати?

9. Як внести зміни до патенту?

10. Який порядок повернення патенту?

11. Чи потрібно мати патент при торгівлі через мережу авто- заправочних комплексів?

12. Чи запроваджуються штрафні санкції за порушення законодавства про патентування?

13. Хто перевіряє наявність патентів?

14. Який необхідно придбати патент для торгівлі через автомати?

15. В яких випадках використовується пільговий патент?

16. Коли використовується короткотерміновий патент?

17. В яких випадках можна працювати без патенту?

IV. Креативний рівень

Науково-пошукова робота над доповіддю на конференцію, участь в індивідуальному, або груповому проекті (5-10 балів):

Теми досліджень, проектів та доповідей на студентські наукові конференції:

1. Державне регулювання підприємництва. Його зміст та форми прояву.

2. Функції державного регулювання.

3. Особливості лізингового, комерційного, державного кредитування суб’єктів підприємницької діяльності.

Кредитування міжнародними фінансовими організаціями.

4. Податки їх функції.

5. Господарський кодекс України. Його роль у системі організації та функціонування підприємницької діяльності.

6. Види та організаційні форми підприємницької діяльності, згідно з Господарським кодексом України.

7. Торгове підприємництво та його можливості.

8. Розвиток і перспектива торгового бізнесу в Україні.

9. Роль кредиту в системі підприємництва.

10. Розвиток торгової реклами в Україні.

11. Практика використання торгово-посередницьких структур в зовнішньоторговельній діяльності (досвід України).

12. Принципи здійснення підприємницької діяльності в Україні.

13. Аналітичний огляд результатів торговельної діяльності України (за галузями).

14. Конкуренція її вплив на розвиток підприємницької та торговельної діяльності.

15. Інші теми за бажанням студента.

Наукова робота виконується на конкретному статистичному матеріалі приватної фірми або організації любої форми власності.

Вимоги до змісту та оформленню реферату, проекту, наукової роботи:

Для більш поглибленого засвоєння навчального курсу, пізнання актуальних теоретичних, методичних і практичних проблем психології та педагогіки, в якості одного з провідних елементів самостійної роботи передбачається підготовка письмової реферативної доповіді. ЇЇ основною метою є критичний аналіз наукових, методичних і прикладних проблем, обґрунтування особистих висновків і пропозицій щодо дискусійних аспектів актуальної проблематики дисципліни.

Реферативна доповідь повинна мати певну логічну побудову, послідовність та завершеність.

До перевірки та захисту приймаються тільки власноручно набрані на комп’ютері та правильно оформлені роботи, без сканування, не з !ntemet Робота подається у друкованому вигляді, разом із дискетою. Роботу обов’язково слід особисто захистити на семінарі, або на консультації. Обов’язково слід надати список використаної літератури, оформлений за бібліографічними вимогами. Робота повинна складатися із таких частин:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст роботи.

3. Вступ — розкриття актуальності теми, постанова проблеми, формулювання мети, гіпотези, завдань, визначення об’єкту та предмету дослідження, характеристика методів.

4. Основна частина — послідовне розкриття теми, аналіз наукової літератури, із обов’язковим посиланням на джерело інформації. Якщо проведено практичне дослідження — слід описати завдання, процедуру, результати. Таблиці, анкети, дані, розрахунки навести у додатках.

5. Заключна частина — короткий огляд роботи, перспективи, висновки, рекомендації.

6. Додатки — (таблиці, схеми , анкети, тести, схеми спостережень).

7. Список використаної літератури.

<< | >>
Источник: Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014. 2014

Еще по теме ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

 1. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 2. практичні Завдання ДО РОЗДІЛУ 6
 3. практичні Завдання ДО РОЗДІЛУ 6
 4. зразОк викОНаННя іНдивідуальНОгО завдаННя
 5. РЕКОМЕНДАЦІЇ
 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИКА»
 7. Розділ 17. Виконання
 8. Методичні рекомендації
 9. §4. Виконання зобов'язання
 10. МОДУЛЬ 2. Практичні аспекти законодавчого регулювання торговельної та підприємницької діяльності
 11. 4.2.4. Процедури прийняття, оскарження та виконання індивідуальних адміністративних актів
 12. Модуль 2. Практичні аспекти законодавчого регулювання торговельної та підприємницької діяльності
 13. §4. Оскарження та виконання судового рішення
 14. § 6. Правомочності юрисконсульта (адвоката) щодо укладання та забезпечення виконання договорів
 15. Розділ 13 СТАН ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОРІЧНОЇ ДОПОВІДІ «ПРАВА ЛЮДИНИ В галузі охорони здоров'я — 2012»
 16. § 1. Завдання і функції держави