<<

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.

2. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. — К.: Знання- Прес, 2002. — 239 с.: іл..

3. Захарчин Г.М. Основи підприємництва. Навчальний посібник. — К.: «Знання», 2008.

— 437 с.

4. Карлін М.І., Носа люк А.В. Підприємницьке право у запи- танняхта відповідях: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2008. — 356 с.

5. Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.:КНЕУ, 2003.

6. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 480 с.

7. Тягунова Н.М., Юрко І.В. Основи підприємництва. Навчальний посібник. — К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2002.- 162с.

8. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.посібник.-К.: КНЕУ, 2000.-412 с.

9. Трухіна Т. Ліцензування підприємницької діяльності //Баланс. — № 8. — 2/2000. — с. 49-55

10. Цигилик І.І., Паневик Т.М., Криховецька З.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

— 240 с.

11. Цигилик І.І., Паневик Т.М., Криховецька З.М. Основи підприємництва. Друге видання, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2007. — 224 с.

12. Господарський кодекс України (відомості Верховної Ради, 2003, №18, №19-20, №21-22, ст.144)

13. Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва: Указ Президента від 22 січня 2000 р. //Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бух. обліку -№ 4 — 4.2000, с. 47-50

14. Положення про Реєстр суб’єктів підприємницької діяльності, затверджене Постановою Кабміну України від 18 листопада 1999 р. № 2103 //Газета бухгалтера — № 48 — 2.12.99, с. 2-3

15. Закон України «Про підприємництво» зі змінами та доповненнями //Юридичний вісник України. — № 47. — 25/ 11/ 1999. — с. 16-22

16. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»: від 1.06.2000 //Урядовий кур’єр. — 2/ 8/ 2000. — с. 1-8 (вкладка)

17. Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за обман покупця чи замовника» від 24 трав. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001.— № 31.— Ст. 152.

18. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17 трав. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 32. — Ст. 169.

19. Кодекси України: В 3 кн. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — Кн. 1: Кодекс про адміністративні правопорушення.

20. Кодекси України: В 3 кн. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — Кн. 3: Цивільний кодекс.

22. Електронні ресурси для пошуку законодавчих документів : Intemet, сайт: www.rada.gov.ua

<< |
Источник: Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014. 2014

Еще по теме СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. Список используемой литературы Список нормативных правовых актов
 4. Список используемой литературы Список нормативных правовых актов
 5. Поняття джерел права
 6. Класифікація джерел права та її критерії
 7. д) Так звані «джерела права»
 8. 1.2.5. Джерела адміністративного права
 9. § 7. Юридичні джерела (форми) права
 10. § 3. Джерела права
 11. Джерела права і канонічне право
 12. § 3. Джерела та функції тактичних прийомів
 13. Інші джерела права в сучасному світі
 14. Джерела ДПЗК.
 15. § 4. Джерела мусульманського права
 16. § 2. Джерела права сучасної Японії
 17. §1. Поняття та види джерел римського приватного права
 18. § 3. Джерела (форми) права скандинавських країн
 19. § 4. Судовий прецедент у системі джерела права