<<
>>

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності»

з/п

Назва теми Кількість годин за видами занять
Ра

зом

Аудиторні Позааудиторні
лекції практичні індивідуально-

консультативна

робота

самостійна робота
1 2 3 4 5 6 7
Модуль 1.
Теоретичні основи курсу
1 Види та державне регулювання підприємницької діяльності. 12 4 4 1 4
2 Державна реєстрація суб’єктів підприємництва. 9 2 4 2 3
3 Правовий статус окремих видів суб’єктів підприємницької діяльності. 11 2 4 2 3
4 Законодавче регулювання торговельної діяльності 12 2 2 2 3
5 Припинення діяльності суб’єктів підприємництва. 8 2 4 1 3
6 Підсумкова модульна робота (ПМР) 5 - - 1 4
7 Всього перший модуль 57 12 18 9 20
Модуль 2. Практичні аспекти законодавчого регулювання торговельної та підприємницької діяльності
8 Договори у підприємницькій діяльності (загальна характеристика) 7 2 - 1 6
9 Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом. 11 2 6 1 3

з/п

Назва теми Кількість годин за видами занять
Ра

зом

Аудиторні Позааудиторні
лекції практичні .
сЗ Q К K и

hQ ^ м H 5 оЗ ? H ρΞ» hQ

.5 ч ^

CQ >^ Ь S l^ O

§ 5¾

щ O O

.5 w а

самостійна робота
1 2 3 4 5 6 7
10 Комерційне посередництво у сфері підприємництва. 13 2 4 1 2
11 Правове регулювання рекламної діяльності. 12 2 6 1 2
12 Підсумкова модульна робота (ПМР) 8 - - 1 7
13 Всього другий модуль 51 8 16 5 20
14 РАЗОМ 108 20 34 14 40

<< | >>
Источник: Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014. 2014

Еще по теме ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ:

  1. ТЕМАТИЧНИМ ПЛАН
  2. Тематичний план
  3. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ. ПЛАН ДАУЭСА. ПЛАН ЮНГА
  4. § 7. Державна дисципліна
  5. § 1, Законність, правопорядок і дисципліна
  6. Державне право зарубіжних країн як наука і як навчальна дисципліна
  7. Розділ 1. Вступ до дисципліни
  8. 2.Значення історії держави і права як науки та її місце в системі юридичних дисциплін
  9. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ ЯК НАУКА І ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  10. завдання для самоконтролю до розділу «вступ до дисципліни» та додатка 1