>>

ВСТУП

Курс «Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності» являє собою комплексну навчальну дисципліну, орієнтовану на підготовку кваліфікованих фахівців підприємницького типу.

Розвиток ринкової економіки в Україні зумовив появу великої кількості підприємницьких структур, що вимагає відповідного забезпечення рівня підготовки підприємців. Під впливом реформаційних процесів посилюється необхідність набуття та оновлення знань з проблематики законодавчого регулювання підприємницької та торговельної діяльності.

«Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності» є однією з профілюючих дисциплін, яка формує фахівців з підприємницької діяльності вищої кваліфікації, дає майбутньому фахівцю базові знання.

Курс «Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності» пов’язаний з іншими дисциплінами, що викладаються в університеті. Курс базується на знаннях, набутих студентами в процесі опанування курсів «Економічна теорія», «Організація торгівлі», «Основи торговельного підприємництва», «Правознавство».

Основною метою курсу є формування системи знань у сфері підприємницької та торговельної діяльності згідно з існуючим законодавством в умовах розвитку ринкової економіки з організації та функціонування підприємств, ознайомлення з реалізацією підприємницьких ідей в Україні, в інших країнах з подальшим використанням цього досвіду в практичній діяльності.

Виходячи з цього основні завдання дисципліни такі:

- дати загальне уявлення про законодавчу базу, яка регулює підприємницьку і торговельну діяльність, її соціально-економічний зміст;

- сформувати систему знань із законодавчого регулювання торговельної і підприємницької діяльності;

- визначити роль комерційного посередництва;

- дати загальне уявлення про договори у підприємницькій діяльності.

Після засвоєння курсу студент повинен знати:

- роль та значення підприємницької діяльності для розвитку суспільного виробництва,

- особливості підприємництва в Україні;

- законодавчу базу, що регулює розвиток підприємництва в Україні;

- законодавчу базу, що регулює торговельну діяльність в Україні;

- значення провідних професій у підприємницькій діяльності;

- механізм визнання суб’єкта підприємництва банкрутом.

Після засвоєння курсу студент повинен вміти:

- визначити сферу підприємницької діяльності;

- організувати власну справу;

- підготувати засновницькі документи;

- аналізувати фінансову діяльність підприємництва;

- налагодити зв’язки з установами, що забезпечують функціонування підприємства.

| >>
Источник: Н. М. Тягунова, О. М. Коросташов,О. А. Спориш, Ю. В. Іванов.. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-модульний курс .2014. 2014

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. Вступ
 6. ВСТУП
 7. Вступ
 8. ВСТУП
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. Вступ
 12. ВСТУП
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
 15. Вступ
 16. ВСТУП
 17. Вступ
 18. ВСТУП