<<
>>

2.3.5. Захист прав працівників товариств, що беруть участь у злитті

В статті 12 Третьої Директиви відзначається, що порядок захисту прав працівників товариств, що беруть участь у злитті, має регулюватись у відповідності з Директивою Ради 77/187/ЄЕС.

До вказаної Директиви з часу її прийняття було внесено багато змін, що в результаті призвело до виникнення певних незручностей в її застосуванні. Тому в інтересах внесення чіткості та раціональності її застосування, постала потреба в кодифікації зазначеного документу.

В результаті, 12 березня 2001 року була ухвалена Директива Ради 2001/23/ЄС про наближення законів держав-членів стосовно захисту прав працівників у випадку переведення суб’єктами підприємницької діяльності місця здійснення діяльності чи частини такої діяльності.56 Вказана консолідована Директива, зокрема, відзначає нагальну необхідність захисту працівників в таких випадках, як зміна роботодавця, переведення місця здійснення підприємницької діяльності товариства та злиття товариств. Що стосується захисту прав працівників при проведенні злиття, визначено два головні аспекти: забезпечення гарантій, якими мають володіти працівники під час проведення злиття та обов’язок товариств, що беруть участь у злитті, інформувати працівників про суттєві обставини та відомості проведення такої процедури, а саме:58

• дату проведення злиття;

• причини та мотиви злиття;

• юридичні, економічні та соціальні наслідки злиття для працівників;

• будь-які заходи, які підлягатимуть вжиттю по відношенню до працівників.

56

Офіційний вісник L 082, 22/03/2001 С.

0016 - 0020

57

Стаття 1 (1) Директиви 2001/23/ЄС

Директива Ради 2001/23/ЄС про наближення законів держав-членів стосовно захисту прав працівників у випадку переведення суб’єктами підприємницької діяльності місця здійснення діяльності чи частини такої діяльності [Офіційний вісник L 082, 22/03/2001 С. 0016 - 0020]

Відомості про злиття підлягають опублікуванню з відповідним дотриманням вимог статті 3 Першої Директиви Ради 68/151/ЄЕС. Третьою Директивою передбачено можливість перекладення зобов’язання опубліковувати відомості про товариства, які приймають участь в злитті, на товариство, яке проводить придбання.59

2.3.7.

<< | >>
Источник: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства.. 2009

Еще по теме 2.3.5. Захист прав працівників товариств, що беруть участь у злитті:

 1. Захист інтересів кредиторів товариств, що беруть участь у злитті
 2. Стаття 28. Захист прав акціонерів — працівників товариства
 3. Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства
 4. § 4. Захист прав учасників господарського товариства
 5. Забезпечення прав акціонерів встановленням механізму реалізації їх прав на інформацію та захист.
 6. Захист прав акціонерів
 7. § 4. Судовий захист прав акціонерів
 8. § 8. Міжнародний захист прав людини
 9. § 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини
 10. Поняття охорони та захисту прав суб’єктів корпоративних правовідносин.
 11. Розділ 5 ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ГАЛУЗІ ПСИХІАТРІЇ
 12. Модуль 2. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ( ПОЗОВИ)
 13. Розділ 12 УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД — МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ООН
 14. Глава 6. Охорона та захист прав учасників корпоративних правовідносин як показник рівня корпоративного управління
 15. § 1. Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського товариства. Право на участь у господарському товаристві
 16. Откуда берутся отрывки
 17. Придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його акцій, як різновид злиття товариства