<<
>>

Акціонерне товариство

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний капітал (фонд), поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Акціонерні товариства можуть бути відкритими або закритими. Акції відкритого акціонерного товариства можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Акціонери відкритого товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства. Акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Засновниками та акціонерами акціонерного товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи. Жодних спеціальних вимог щодо таких осіб чинне законодавство України не містить.
Установчим документом акціонерного товариства є його статут. Але слід мати на увазі, що згідно із ст. 153 Цивільного кодексу України, у разі створення акціонерного товариства кількома особами, вони укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності стосовно створення товариства. Цей договір не є установчим документом товариства. Він укладається в письмовій формі, а якщо товариство створюється фізичними особами, договір підлягає нотаріальному посвідченню. Оскільки такий договір не носить характеру договору відчуження, не підлягає оцінці, а закріплює лише права то обов'язки засновників щодо створення товариства, то, відповідно, і посвідчується нотаріально тільки при наданні документів, що встановлюють особи засновників, факт присвоїння їм ідентифікаційних номерів, а у разі, коли стороною договору виступає юридична особа, перевіряється її правоздатність, дієздатність та повноваження представника.
Договір про створення (заснування) акціонерного товариства не регулює відносини між акціонерами товариства при здійсненні ними діяльності та припиняє свою дію після досягнення мети - створення і державної реєстрації товариства. Такі договори повинні відповідати загальним вимогам, що пред'являються до правочинів. Ставка державного мита стягується у відповідності із підпунктом "е" пункту 3 статті 3 Декрету КМУ “Про державне мито” у розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. На виконання вимог ч. 5 ст. 8 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, підписи засновників або уповноважених осіб на статуті акціонерного товариства засвідчуються в нотаріальному порядку. В свою чергу, деякі фахівці вважають практику нотаріального засвідчення підписів засновників на статуті неправильною, посилаючись на те, що статут носить характер правочину, а відповідно нотаріальне засвідчення підписів на статуті призведе до порушення вимог ст. 78 Закону України “Про нотаріат”. Проте, така думка не відповідає дійсності. Статут юридичної особи за своєю правовою природою є актом, який визначає правовий статус юридичної особи, оскільки він містить норми, обов'язкові для учасників товариства, посадових осіб товариства та інших працівників, враховуючи порядок затвердження та внесення змін до статуту. Така думка знайшла обґрунтування у судовій практиктиці. Так, згідно із Практикою розгляду судами корпоративних спорів (лист Верховного суду України від 01.08.2007 року) Верховним судом встановлено, що “...деякі суди помилково визначають правову природу статуту як правочину і, відповідно, застосовують щодо статуту норми, які регламентують підстави недійсності правочинів... У зв'язку з цим господарським судам необхідно враховувати, що статут не є одностороннім правочином, оскільки відповідно до статей 36, 41, 59 Закону N 1576-XII статут затверджується (змінюється) загальними зборами учасників (засновників, акціонерів) господарського товариства. А загальні збори не є ні суб'єктом права, ні органом, який здійснює представництво товариства, оскільки відповідно до статей 48, 62 вказаного Закону виконавчий орган здійснює дії від імені товариства. Не є статут і договором, оскільки відповідно до ст. 626 ЦК договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Статут затверджується (змінюється) не за домовленістю всіх учасників (засновників, акціонерів) товариства, а більшістю у 3/4 чи простою більшістю голосів акціонерів (учасників) товариства (статті 42, 59 Закону N 1576-XII)”. Таким чином, нотаріальне засвідчення підписів на статуті господарського товариства легітимне.

<< | >>
Источник: Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді.. 0000

Еще по теме Акціонерне товариство:

 1. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 2. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 3. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 4. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 5. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 6. Акціонерне товариство
 7. Стаття 5. Типи акціонерних товариств
 8. Стаття 79. Припинення акціонерного товариства
 9. Стаття 86. Виділ акціонерного товариства
 10. Стаття 83. Злиття акціонерних товариств
 11. Стаття 85. Поділ акціонерного товариства
 12. § 4. Порядок створення акціонерного товариства
 13. Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства
 14. Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства