<<
>>

Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств

Відповідно до законодавства України акціонерними вважають ті товариства, статутний капітал яких поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості .

Ми виділили слово «товариство», оскільки, на нашу думку, розглянути це поняття буде не зайвим .

Це допоможе точніше зрозуміти, що таке «акціонерне товариство» .

Одразу зробимо ремарку: всі товариства відповідно до законодавства України поділяють на підприємницькі та непідприємницькі . Акціонерні товариства належать до категорії підприємницьких товариств, тому далі йтиметься саме про них.

Отже, підприємницьке товариство — це організація, створена шляхом об’єднання осіб, які мають право участі у цьому товаристві, для здійснення підприємницької діяльність з метою одержання прибутку та подальшого його розподілу між учасниками. Знайте, законодавство України дозволяє створювати деякі види підприємницьких товариств, зокрема акціонерних, однією особою . Хоча такі випадки скоріше є винятком, ніж правилом .

Підприємницькі товариства в Україні можуть бути створені як господарські товариства (до яких належать і акціонерні товариства) або виробничі кооперативи.

Одна з головних відмінностей між ними полягає в тому, що господарські товариства мають статутний (складений) капітал, який поділено на частки між учасниками, а у виробничих кооперативах статутний капітал не створюється .

Учасниками (або засновниками) називають тих осіб, які об’єднуються для створення товариства. Учасниками підприємницького товариства можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.

Коли ви прочитали наведене вище визначення, у вас могло виникнути запитання: що означає «...осіб, які мають право участі у цьому товаристві»? Пояснюємо . Це означає, що особи, які створюють підприємницьке товариство, мають право брати участь в управлінні таким товариством . Ця ознака є дуже важливою . Адже вона дозволяє відрізняти товариства від інших форм юридичних осіб. Наприклад, від установ, засновники яких не беруть участі в управлінні нею .

Підсумовуючи, можна виділи такі обов’язкові ознаки всіх підприємницьких товариств:

• створено шляхом об’єднання осіб (учасників);

• наявний статутний капітал, який поділено на частки між учасниками;

• діяльність спрямована на одержання прибутку.

Акціонерні товариства є одним із видів підприємницьких товариств, і тому мають перелічені вище ознаки. Однак, такі ж ознаки є притаманними для інших видів господарських товариств: командитних, повних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю тощо . Зрозуміло, що крім спільних рис, вони мають і певні відмінності . Саме ці відмінності ми розглянемо в наступному розділі посібника.

1.1.2

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств:

 1. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 2. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 3. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 4. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 5. Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства
 6. Стаття 79. Припинення акціонерного товариства
 7. Акціонерне товариство
 8. Стаття 5. Типи акціонерних товариств
 9. § 4. Порядок створення акціонерного товариства
 10. Акціонерне товариство
 11. Стаття 86. Виділ акціонерного товариства
 12. Стаття 85. Поділ акціонерного товариства