<<
>>

Фундаментальна реформа корпоративного права ЄС.

Як вже

зазначалося, наприкінці ХХ ст. корпоративне право країн-членів ЄС опинилося у кризовому стані. Результати гармонізаційного процесу, що відбувався протягом майже 40 років, були менш ніж скромними.

Все частіше бізнесмени звертали свої погляди на США та Канаду, які пропонували своїм корпораціям значно ліберальніші умови діяльності, ніж ті, які існували у праві європейських країн, гармонізованому за допомогою директив.

У вересні 2001 р. Єврокомісія створила групу експертів високого рівня (далі — група експертів) з метою розроблення рекомендацій щодо розбудови принципово нової моделі європейського корпоративного пра- ва[111]. 4 листопада 2002 р. Група експертів надала Комісії ЄС доклад «Сучасна регуляторна модель корпоративного права в Європі»[112]. На підставі

цього докладу було підготовлено Комюніке Комісії ЄС до Ради ЄС та Європейського парламенту «Модернізація корпоративного права й вдосконалення корпоративного управління в Європейському Союзі — План щодо руху уперед» від 21 травня 2003 р.[113], у якому визначено основні напрями та строки проведення реформи.

Реформу планується проводити поступово, у три етапи (перший етап — 2003-2005 рр.; другий — 2006-2008 рр.; третій — 2009 р.).

На думку групи експертів, сучасне корпоративне право ЄС не відповідає змінам, що відбулися в європейському правовому й економічному просторі за останні десятиліття, а тому потребує фундаментального ре- формування[114]. Сьогодні процеси гармонізації мають бути спрямовані не тільки на захист інтересів кредиторів та акціонерів товариства, а й передусім на задоволення потреб самих товариств, усунення перешкод на шляху розвитку транснаціонального бізнесу. Корпоративне право також має враховувати появу нових інформаційних та комунікаційних технологій, які можуть бути широко застосовані учасниками корпоративних відносин за умови створення належної правової бази. Виникнення спеціального правового регулювання ринку цінних паперів та фінансових послуг у рамках ЄС теж є чинником, що викликає необхідність проведення глобальної реформи — більшість директив ЄС з гармонізації корпоративного права було прийнято без урахування положень у цій галузі.

Основними завданнями фундаментальної реформи визначено:

- створення корпоративного права ЄС, спрямованого на формування ефективного та конкурентоздатного європейського бізнесу;

- реформування механізмів створення корпоративного права ЄС — використання більш гнучких і мобільних форм нормотворчості;

- використання механізму розкриття інформації як засобу регулювання корпоративних відносин (замість встановлення численних обмежень і заборон на здіснення певних дій);

- чітке розмежування типів товариств і відповідна диференціація правового регулювання;

- послаблення багатьох правил і вимог корпоративного законодавства, підвищення диспозитивності його норм;

- створення відповідної правової бази для використання нових інформаційних і комунікаційних технологій учасниками корпоративних відносин.

Дослідження та пропозиції групи експертів присвячено таким групам питань:

- корпоративне управління;

- правовий режим капіталу товариства;

- функціонування груп товариств;

- реструктуризація та мобільність товариств (у межах ЄС);

- перспективи створення європейського товариства з обмеженою відповідальністю;

- правова база функціонування кооперативів та інших організаційно- правових форм підприємницької діяльності.

Розглянемо більш докладно перспективні напрями розвитку корпоративного права ЄС відповідно до останніх документів ЄС, затверджених у цій галузі.

1.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Фундаментальна реформа корпоративного права ЄС.:

 1. Понятие и виды источников корпоративного права и корпоративных норм
 2. § 1. Теория государства и права — фундаментальная наука
 3. § 1. Теория государства и права - фундаментальная наука
 4. § 3. Понятие и Предмет корПоративного Права 1. Предмет и юридическая природа корпоративного права
 5. ТЕМА 1.2. ИСТОЧНИКИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА И КОРПОРАТИВНЫЕ НОРМЫ
 6. Глава 1. Теория государства и права как фундаментальная юридическая наука: современное состотяние и перспективы развития § 1. Место теории государства и права в системе наук
 7. Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
 8. § 1. Становлення корпоративного права у світі
 9. Система корпоративного права
 10. Место корпоративного права в системе и структуре права
 11. Тишин. А. А.. Актуальные проблемы корпоративного права.2015, 2015
 12. § 2. Становлення корпоративного права в Україні
 13. § 4. Система корпоративного права
 14. Метод корпоративного права Российской Федерации
 15. 2. Реформи Солона. Реформи Клісфена. Їх оцінка, демократизація державного ладу
 16. Понятие корпоративного права в современной России
 17. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ РЕФОРМ. ЗЕМСКОЕ И ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, СУДЕБНАЯ, ВОЕННАЯ И ДРУГИЕ РЕФОРМЫ
 18. Предмет корпоративного права
 19. Джерела корпоративного права та їх види.