<<
>>

§ 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)

1.

2. Відповідно до Конституції України (Розділ VI) органи дер­жавної виконавчої влади складаються з Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій.

3. Функції і компетенція цих органів у взаємовідносинах з кооперацією визначаються Конституцією України (Розділи VI і XI), а щодо кооперації — також і законами України «Про споживчу кооперацію» і «Про сільськогосподарську кооперацію».

4. Однією з основних функцій є забезпечувальна. Щодо коо­перації ця функція належить до операційного рівня юридичних засобів, що проявляється у компетенції органів державної викона­вчої влади і місцевого самоврядування. Застосовувані ними правові засоби щодо забезпечення економічної політики, охорони коопера­тивної власності, законності й правопорядку, землекористування, реєстрації кооперативних статутів дають можливість:

а) зберегти надійність і стабільність відносин, що складаються між кооперацією і державою;

б) забезпечити захист прав та інтересів кооперативних органі­зацій;

в) вирішувати спірні питання між кооперацією і органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у встано­вленому чинним законодавством порядку.

5.

Координаційна діяльність органів державної виконавчої влади, зокрема місцевої державної адміністрації та органів місцево­го самоврядування, полягає у використанні тих правових засобів, які б забезпечили належні умови функціонування кооперативних організацій в межах, визначених законами України і внутрішньоко- оперативними правовими актами. Ці органи можуть рекомендувати кооперативним організаціям стати засновниками або учасниками господарських товариств, асоціацій та інших об'єднань, вибрати приміщення для установи, банку тощо, розмістити кооперативне підприємство в певному населеному пункті з урахуванням сировин­них та інших ресурсів тошо. Щодо органів місцевого самоврядуван­ня, то такі рекомендації допоможуть кооперативним організаціям враховувати як власні інтереси, так й інтереси населення певної територіальної громади.

<< | >>
Источник: В.И. Семчик. Кооперативне право. 1998

Еще по теме § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок):

 1. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 2. § 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування
 3. § 5. Органи самоврядування об'єднань кооперативів (спілок)
 4. § 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями
 5. § 4.Загальна характеристика, функції та принципи діяльності органів законо­давчої, виконавчої та судової влади
 6. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
 7. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
 8. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 9. § 5. Договори у сфері матеріально-технічного, науково-технічного та інформаційного забезпечення кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 10. § 12. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади
 11. § 4. Правове регулювання спільної діяльності кооперативів та їх об'єднань