<<
>>

§ 2. Характеристика органів управління господарського товариства

Управління господарським товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких залежить від виду товариства.

Управління товариствами, що є об’єднаннями капіталів (акціонерним товариством, товариством з обмеженою відповідальністю та товариством з додатковою відповідальністю), здійснюють загальні збори учасників та виконавчий орган.

До того ж в акціонерних товариствах, в акціонерних товариствах з кількістю акціонерів — власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов’язковим. У товаристві з кількістю акціонерів — власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора). В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів — власників простих акцій товариства до 100 осіб запроваджується посада ревізора (або обирається ревізійна комісія), а в товариствах з кількістю акціонерів — власників простих акцій товариства більш як 100 осіб обов’язково обирається ревізійна комісія.

Згідно з положеннями ЦК України в товариствах з обмеженою відповідальністю та товариствах з додатковою відповідальністю можуть створюватися ревізійні комісії, які здійснюватимуть постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу.

Управління товариствами — об’єднаннями осіб (повним та командитним товариством) здійснюють його учасники.

Специфікою повного товариства є те, що управління діяльністю повного товариства здійснюється за спільною згодою всіх учасників. Засновницьким договором товариства можуть бути передбачені випадки, коли рішення приймається більшістю голосів учасників. Кожний учасник повного товариства має один голос, якщо засновницьким договором не передбачений інший порядок визначення кількості голосів.

Діяти від імені повного товариства має право кожний учасник повного товариства, якщо засновницьким договором не визначено, що всі учасники ведуть справи спільно або що ведення справ доручено окремим учасникам.

У разі спільного ведення учасниками справ товариства для вчинення кожного правочину є необхідною згода всіх учасників товариства. Якщо ведення справ доручено окремим учасникам повного товариства, інші учасники можуть вчиняти правочини від імені товариства за наявності у них довіреності, виданої учасниками, яким доручено ведення справ товариства. У відносинах з третіми особами повне товариство не може посилатися на положення засновницького договору, які обмежують повноваження учасників повного товариства щодо права діяти від імені товариства, крім випадків, коли буде доведено, що третя особа у момент вчинення правочину знала чи могла знати про відсутність в учасника товариства права діяти від імені товариства.

Управління діяльністю командитного товариства здійснюється повними учасниками. Вкладники не мають права брати участі в управлінні діяльністю командитного товариства та заперечувати проти дій повних учасників щодо управління діяльністю товариства. Вкладники командитного товариства можуть діяти від імені товариства тільки за довіреністю.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 2. Характеристика органів управління господарського товариства:

 1. § 4. Організація роботи органів управління господарського товариства
 2. § 3. Компетенція органів господарського товариства
 3. Вимоги до посадових осіб органів управління акціонерним- товариством-
 4. § 1. Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського товариства. Право на участь у господарському товаристві
 5. § 1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
 6. § 2. Правонаступництво. Загальна характеристика реорганізації господарського товариства
 7. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 8. § 1. Поняття господарського товариства
 9. § 4. Ліквідація господарського товариства
 10. § 2. Система господарських товариств
 11. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 12. § 3. Правосуб’єктність господарського товариства
 13. § 1. Створення господарських товариств: основні положення
 14. § 5. Посадові (службові) особи господарського товариства
 15. Роль нотаріуса при створенні господарських товариств
 16. Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства
 17. § 5. Внесення змін до установчих документів господарського товариства
 18. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 19. Право на вихід із господарського товариства
 20. 1.10 Види господарських товариств