<<
>>

Неписані правила, соціальні норми і культура ділових стосунків

Оскільки компанії та інвестори становлять частину більш широкого соціального середовища, їх взаємодія завжди визначається неписаними правилами, соціальними нормами і культурою ділового спілкування.

Хоча безпосередній вплив зазначених суспільних цінностей неможливо точно вимірити, їх значення для практики корпоративного управління, яка розвивається, все більше визнається суспільством. Існування неписаних правил, соціальних норм — важливий чинник, який пояснює, чому аналогічна з технічної точки зору юридична база може привести до різних результатів у сфері корпоративного управління.

Часто згадуваним прикладом може бути суспільне сприйняття місії компанії. В одних країнах вважається, що компанії мають виконувати деякі соціальні функції, котрі в інших країнах стосуються сфери відповідальності державного сектора. До неписаних, узятих на себе зобов’язань компаній можна віднести збереження робочих місць, освіту і професійне навчання. Узяті, як само собою розуміється, зобов’язання компаній іноді можуть також виходити за межі фактичного найму робочої сили і містити такі послуги, як забезпечення місцями учнів за певним фахом.

Деякі потреби суспільства, що не мають безпосереднього відношення до правил ведення бізнесу, тим не менш набули іншого рангу з втіленням їх у приписи закону.

Прикладом цьому може слугувати ст. 19 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», згідно з якою для юридичних осіб встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 чоловік — у кількості одного робочого місця.

Системи оцінки також впливають на культуру ведення бізнесу. Багато уваги приділяється важливій ролі довіри і чесності для тривалого і стабільного розвитку ринкової економіки. Такі ж самі аргументи часто наводяться стосовно корпоративного управління. Воно не може бути краще, ніж законодавче середовище, в якому компанії здійснюють свою діяльність, однак за відсутності загальноприйнятних етичних і соціальних норм воно справді може бути гірше.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Неписані правила, соціальні норми і культура ділових стосунків:

 1. Моральні норми як норми соціальні
 2. § 1. Соціальні норми Поняття і класифікація соціальних норм.
 3. § 2. Соціальні норми первіснообщинного ладу, їх види і функції
 4. § 2. Соціальні норми первіснообщинного ладу, їх види і функції
 5. § 8. Структура норми права і норми-розпорядження
 6. § 2. Норми моралі і норми права: їх зв'язок і взаємодія
 7. § 3. Норми-звичаї і норми права
 8. § 4. Корпоративні норми і норми права
 9. § 2. Соціальні функції економіки
 10. § 4. Правова культура: зв'язок із загальною культурою. Види правової культури
 11. § 4. Структура норми права Поняття і елементи структури норми права.
 12. Розділ 12. НОРМИ ПРАВА
 13. Розділ 12. НОРМИ ПРАВА
 14. ТЕМА 8. ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
 15. Глава VIII Соціальні та інші гарантії публічним службовцям
 16. § 3. Соціальні суперечності економіки України та шляхи їх розв’язання
 17. § 3. Інституційні зміни та соціальні функції держави в умовах соціалізації економіки
 18. Категоричні норми
 19. § 3. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві