>>

Одним із головних чинників, який впливає на успішну діяльність товариства, є можливість його доступу до інвестиційних ресурсів.

Водночас товариство не може розраховувати на довіру інвесторів та надходження зовнішнього фінансування, якщо воно не вживає заходів щодо запровадження ефективного корпоративного управління, а саме, належного захисту прав інвесторів, надійних механізмів управління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності.

Корпоративне управління представляє собою систему відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Воно є одним з ключових елементів зростання товариства, підвищення довіри інвесторів. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання.

У широкому розумінні корпоративне управління розглядають як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товариства.

У рамках корпоративного управління визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, а також яку відповідальність несуть менеджери перед інвесторами за результати діяльності товариства. Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і таким чином збільшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі товариства.

Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб.

Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

| >>
Источник: НКЦПФР. Принципи корпоративного управління. 2014

Еще по теме Одним із головних чинників, який впливає на успішну діяльність товариства, є можливість його доступу до інвестиційних ресурсів.:

 1. Придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його акцій, як різновид злиття товариства
 2. Особливості придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його майна (акцій)[53] [54]
 3. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 4. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 5. Право одержувати інформацію про діяльність товариства
 6. Право на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства
 7. § 2. Система права, що регулює зовнішньоекономічну діяльність кооперативів, та його джерела
 8. Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером
 9. Глава 5. Контроль за діяльністю органів товариства
 10. Способна ли демократия жить одним будничным интересом, одним развитием действующих друг'на друга сил?
 11. Глава 8. ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЗА СУДОВИМ РІШЕННЯМ ЩОДО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ
 12. 22. Дефіцит бюджету та проблеми його балансування. Державний борг та проблеми його обслуговування.
 13. 5.1. Необхідність активізації інвестиційного процесу
 14. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 15. 2.3. Бюрократичні перешкоди інвестиційному процесу
 16. Який документ засвідчує групу інвалідності та ступінь втрати працездатності?
 17. 6. Ринок і ринкові структури. Аналіз попиту і пропонування, їх чинників. Ринкова рівновага та зміни у стані рівноваги.