<<
>>

§ 7. Організаційні дії щодо припинення господарського товариства, визнаного банкрутом

Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство господарського товариства, у день набрання рішенням законної сили направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення.

Державний реєстратор вносить дату надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство господарського товариства до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення суду та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство господарського товариства забороняється:

— проведення державної реєстрації змін до установчих документів господарського товариства, щодо якого прийнято відповідне рішення;

— внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відомостей про відокремлені підрозділи;

— проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником (учасником) якої є господарське товариство, щодо якого прийнято відповідне рішення.

У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури в процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом постановлене рішення про ліквідацію господарського товариства- банкрута, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання ним законної сили направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням господарського товариства-банкрута для проведення державної реєстрації припинення господарського товариства.

Дата надходження судового рішення про ліквідацію господарського товариства у зв’язку з визнанням його банкрутом вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення про ліквідацію господарського товариства-банкрута заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення для зняття господарського товариства з обліку.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є датою припинення юридичної особи.

Якщо до державного реєстратора надійшли оригінал установчих документів та свідоцтво про державну реєстрацію господарського товариства, яке ліквідовано у зв’язку з визнанням його банкрутом, державний реєстратор зобов’язаний зробити на зазначених документах відмітку про державну реєстрацію припинення юридичної особи та видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) зазначені документи на адресу місця проживання одного із засновників (учасників) господарського товариства, що припинилося.

У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури у процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом постановлене рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство господарського товариства, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання ним законної сили направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням господарського товариства-банкрута для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи. Дата надходження судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Навчальнізавдання

1. Порівняти поняття «неспроможність», «неплатоспроможність» та «банкрутство».

2. Дослідити наукову та навчальну літературу та виписати визначення понять неплатоспроможність та банкрутство.

3. Скласти перелік прав кредиторів.

4. Скласти перелік прав боржника.

5. Скласти перелік безспірних вимог кредиторів.

6. Дослідити положення Закону про банкрутство та скласти перелік відомостей, які має містити заява боржника та кредитора (результати можна оформити у вигляді таблиці).

7. З’ясувати, які документи кредитор та боржник мають подати до господарського суду разом із заявою про порушення справи про банкрутство.

8. Дослідити законодавство про банкрутство та скласти перелік випадків, коли боржник зобов’язаний звернутися до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство.

9. З’ясувати. чи справляється із заяв про порушення справи про банкрутство державне мито.

10. Ознайомитися з випадками відмови у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство та повернення заяви без розгляду.

11. Ознайомитися з положеннями Закону про банкрутство та охарактеризувати зміст ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство.

12. З’ясувати, які відомості має містити газетне оголошення про порушення справи про банкрутство.

13. З’ясувати, з якою метою, в якому порядку, на який строк та на підставі яких документів може вводитися мораторій на задоволення вимог кредиторів.

14. Скласти перелік вимог, що висуваються до розпорядника майна боржника, з’ясувати обсяг його прав та обов’язків.

15. З’ ясувати, які питання розглядаються на попередньому засіданні господарського суду.

16. Визначити, які відомості має включати реєстр вимог кредиторів, з’ясувати, в якому порядку він затверджується, як до нього вносяться зміни та доповнення.

17. Дослідити положення Закону про банкрутство та з’ ясувати, хто може брати участь у зборах кредиторів, які повноваження мають збори кредиторів, як організується їх проведення.

18. З’ясувати, скільки осіб входить до комітету кредиторів, які повноваження має комітет кредиторів, у якому порядку приймаються рішення комітетом кредиторів.

19. Скласти якнайповніший перелік відомостей, які має містити план санації.

20. Дослідити положення Закону про банкрутство та скласти перелік повноважень ліквідатора.

21. Порівняти черговість задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства та черговість задоволення вимог кредиторів при ліквідації господарського товариства у добровільному порядку.

22. Розробити таблицю «Черговість задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства», яка має містити вимоги кредиторів, визначати їх чергу та характеризувати кожну групу вимог.

23. Скласти вичерпний перелік підстав для припинення провадження у справі про банкрутство.

24. Дослідити положення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та з’ ясувати, які дії має чинити державний реєстратор при надходженні оригіналів установчих документів і свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства, яке ліквідовано у зв’язку з визнанням його банкрутом.

Завдання для перевірки знань

— Дати визначення поняття «неспроможність».

— Дати визначення поняття «банкрутство».

— Перелічити права кредиторів.

— Які права має боржник?

— Охарактеризувати безспірні вимоги кредиторів.

— На підставі яких документів господарський суд має право порушити провадження у справі про банкрутство?

— Назвати випадки, коли боржник зобов’ язаний звернутися до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство.

— Охарактеризувати ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство.

— Які відомості має містити газетне оголошення про порушення справи про банкрутство?

— Назвати вимоги, що висуваються до розпорядника майна боржника.

— Які питання розглядаються на попередньому засіданні господарського суду?

— Які відомості має містити реєстр вимог кредиторів?

— Хто має право брати участь у зборах кредиторів?

— Які повноваження мають збори кредиторів?

— Скільки осіб входить до комітету кредиторів?

— Які повноваження має комітет кредиторів?

— Які відомості має містити план санації?

— Охарактеризувати права та обов’язки ліквідатора.

— У якій черговості задовольняються вимоги кредиторів у процедурі банкрутства?

— Перелічити підстави для припинення провадження у справі про банкрутство.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 7. Організаційні дії щодо припинення господарського товариства, визнаного банкрутом:

 1. Глава 8. ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЗА СУДОВИМ РІШЕННЯМ ЩОДО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ
 2. § 1. Припинення господарського товариства: загальні положення
 3. § 6. Визнання установчих документів господарських товариств недійсними
 4. Припинення правовідношення учасника з господарським товариством
 5. Глава 7. ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
 6. § 6. Постановлення судового рішення про визнання боржника банкрутом
 7. ТЕМА 7 ВИЗНАННЯ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКРУТОМ
 8. § 1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
 9. § 1. Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського товариства. Право на участь у господарському товаристві
 10. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 11. § 4. Ліквідація господарського товариства
 12. Позови про примушення реєстратора (зберігана) здійснити дії з оформлення прав на акції або визнання прав акціонера