<<
>>

Основна інформація про акції акціонерних товариств

Перш ніж розглядати порядок створення акціонерного товариство, зупинимось на такому понятті, як акція. Адже, якщо ви не будете чітко розуміти, що це таке, які бувають акції, які обмеження щодо них існують, ви не зможете створити таке акціонерне товариство, яке б повною мірою відповідало вашим потребам .

Почнемо з визначення .

Акція — іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення діяльності акціонерних товариств .

Визначення може видатись не дуже простим і зрозумілим . Але це тільки на перший погляд. З нього можна виділити дві ключові речі, які стосуються акцій .

• По-перше, акція — це цінний папір. Це означає, що використовуючи цей інструмент, ви повинні завжди пам’ятати про вимоги законодавства про цінні папери та фондовий ринок .

• По-друге, акція — це документ, що посвідчує певний набір прав, якими володіє власник цього документу (право на управління товариством, на отримання дивідендів тощо) .

Взагалі, акція — це лише один з багатьох видів цінних паперів . Його особливість полягає в тому, що емітувати (випускати) акції може лише акціонерне товариство . А також у тому, що власник акції фактично є власником частини підприємства, яке ці акції випустило .

Кожна акція має свою номінальну вартість. Законодавство містить дві вимоги, яким повинні відповідати всі без винятку номінали акцій українських підприємств .

• Перша — номінальна вартість повинна бути встановлена в національній валюті, тобто в гривнях .

• Друга — мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка-

Крім того, завжди необхідно пам’ятати, що в Україні допускається розміщення лише іменних акцій[1]. Це означає, що у сертифікаті акції зазначається ім’я (найменування) власника акції, а також деяка інша інформація про нього .

Знайте також, акції бувають двох типів — прості та привілейовані .

прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерноготовариства увиглядідивідендів,на участьвуправлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законодавством . При цьому всі власники простих акцій мають однакові права.

привілейовані акції надають їх власникам переважні (стосовно власників простих акцій) права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законодавством України.

Привілейовані акції на відміну від простих можуть бути різних класів (з різним обсягом прав) . У такому разі в статуті товариства визначається черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним товариством .

Визначаючи кількість простих і привілейованих акцій, пам’ятайте, що частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків . Тобто, якщо розмір статутного капіталу, наприклад, становить 1 млн . гривень, привілейованих акцій можна випустити на суму до 250 тис . гривень.

Відповідно до законодавства України акція є об’єктом права власності . Це означає, що власник акції (акціонер) має право вільно розпоряджатися своїми акціями, може на власний розсуд їх продати, обміняти, надати у заставу, подарувати тощо .

1.4

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Основна інформація про акції акціонерних товариств:

 1. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 2. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 3. Право одержувати інформацію про діяльність товариства
 4. розділ і ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА
 5. § 1. Специфіка корпоративного управління в акціонерних товариствах, акції яких належать державі
 6. Право на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства
 7. розділ 5 про ДЕЯКІ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 8. Стаття 20. Акції товариства
 9. Інформація про прогнозовані чинники ризику.
 10. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 11. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 12. Стаття 85. Поділ акціонерного товариства
 13. Стаття 83. Злиття акціонерних товариств
 14. Стаття 86. Виділ акціонерного товариства
 15. Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства
 16. Установчі збори акціонерного товариства
 17. Акціонерне товариство
 18. Акціонерне товариство
 19. Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства
 20. Стаття 13. Статут акціонерного товариства