<<
>>

Основні права акціонерів

2.3.1

2.3.2 Право на участь в управлінні акціонерним товариством

Усі акціонери фактично є співвласниками акціонерного товариства. Тому цілком логічно, що всі вони мають право на участь в управлінні товариством .

Це право здебільшого реалізується через:

• участь у загальних зборах акціонерів та голосування на них;

• право акціонера бути обраним до складу органів товариства.

Зрозуміло, що акціонери не можуть вирішувати всі питання діяльності

товариства- Однак вони мають право вирішувати найважливіші питання . Рішення з таких питань повинні прийматися вищим органом товариства — загальними зборами акціонерів .

У зв’язку з проведенням загальних зборів акціонери мають цілу низку прав, реалізацію яких товариство повинно їм забезпечити на рівних умовах. Ці права включають, серед інших, такі:

• право на отримання інформації про загальні збори, що плануються;

• право на ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним;

• право вносити пропозиції до порядку денного, висувати кандидатів до складу органів товариства;

• право брати участь у загальних зборах особисто або через представника;

• право голосу;

• право на ознайомлення з протоколами зборів .

Повноваження загальних зборів і порядок їх проведення ми докладно розглянемо в одному з наступних розділів посібника.

2.3.3

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Основні права акціонерів:

 1. Забезпеченість рівності всіх акціонерів регламентом і процедурою проведення ЗЗ акціонерів.
 2. 2. Права акціонерів
 3. 2. Права акціонерів
 4. Права акціонерів мають визначатися на рівні закону.
 5. § 1. Акціонер та його основні права
 6. Співвідношення права власності акціонерів та АТ на капітал.
 7. Глава 10. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
 8. Стаття 26. Права акціонерів — власників привілейованих акцій
 9. Стаття 25. Права акціонерів — власників простих акцій
 10. Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ
 11. ОСНОВНІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА УЧАСНИКІВ
 12. 4. Основні риси права
 13. 5. Основні риси права
 14. § 2. Основні риси звичаєвого права
 15. §1. Основні поняття спадкового права
 16. ОСНОВНІ МАЙНОВІ ПРАВА УЧАСНИКІВ