<<
>>

Особливості придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його майна (акцій)[53] [54]

Для проведення такої операції, проект умов злиття може не містити:

• обмінну вартість акцій та сум грошових виплат;

• умов щодо розподілу акцій в товаристві, яке проводить придбання;

• дату, з якої володіння такими акціями надає право власникам брати участь в отриманні прибутку та будь-які основні умови щодо надання такого права.

Для такої процедури законодавством Спільноти не передбачається вимоги підготовки письмового звіту, який має тлумачити умови проекту умов злиття та містити юридичне та економічне обґрунтування проведення злиття. Також слід зазначити, що члени виконавчого органу чи органу управління товариства звільняються від цивільної відповідальності за порушення, вчинені під час здійснення їхніх обов’язків під час підготовки або проведення злиття.

Хоча товариство, яке придбає інше, вже володіє майже всіма його акціями, права міноритарних акціонерів, що володіють незначною рештою акцій, також вимагають захисту. В статті 28 Третьої Директиви їх захист передбачається таким чином:

• міноритарним акціонерам має бути забезпечено можливість продати свої акції товариству, що проводить придбання;

• якщо такі акціонери продають акції, має бути гарантовано, що вони отримують відшкодування у розмірі, еквівалентному вартості своїх акцій;

• якщо виникають розбіжності, спори між акціонером та товариством, що проводить придбання, розмір такого відшкодування має визначатись в судовому порядку.

2.3.11.

<< | >>
Источник: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства.. 2009

Еще по теме Особливості придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його майна (акцій)[53] [54]:

 1. Придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його акцій, як різновид злиття товариства
 2. Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
 3. Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства
 4. Розділ XI. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 5. Одним із головних чинників, який впливає на успішну діяльність товариства, є можливість його доступу до інвестиційних ресурсів.
 6. Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства
 7. Переважне право на придбання акцій
 8. Стягнення на користь АТ збитків, заподіяних йому винною поведінкою посадових осіб правління або іншого органу АТ.
 9. § 1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
 10. Товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю
 11. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань)
 12. Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером