<<
>>

Поділ згідно з рішенням судового чи компетентного органу

Поділ згідно з рішенням судового чи компетентного органу - це

операція, коли судовий орган має повноваження скликати загальні збори акціонерів товариства, яке підлягає поділу з метою прийняття рішення про такий поділ, скликати будь-які збори кредиторів кожного товариства, що приймає участь у злитті, з метою ухвалення рішення про поділ.

Якщо судовий орган встановлює, що не буде нанесено жодних збитків акціонерам чи кредиторам, він може звільнити товариства, що приймають участь у поділі від застосування певних вимог, які застосовуються до поділу шляхом придбання та поділу шляхом створення нового товариства. Таке звільнення стосується опублікування проекту умов поділ, за умов існування належної системи захисту інтересів кредиторів, яка визначається в статті 12 Шостої Директиви, невиконання вимоги ухвалення рішення про поділ на загальних зборах товариства- правонаступника та пом’якшення вимог стосовно періоду та методу інспектування акціонерами та кредиторами документів, передбачених в статті 9 Шостої Директиви.

2.4.3.

<< | >>
Источник: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства.. 2009

Еще по теме Поділ згідно з рішенням судового чи компетентного органу:

 1. є) Судова практика 1) Установчий характер судового рішення
 2. §4. Оскарження та виконання судового рішення
 3. § 6. Постановлення судового рішення про визнання боржника банкрутом
 4. 2) Відношення між судовим рішенням і застосовуваними загальними правовими нормами
 5. u) Конфлікт між нормами різних рівнів 1) «Протизаконне» судове рішення
 6. Глава 8. ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЗА СУДОВИМ РІШЕННЯМ ЩОДО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ
 7. Розділ 10. Рішення по суті справи та інші рішення
 8. ГЛАВА 2. Разграничение компетенции арбитражных судов и несудебных юрисдикционных органов в сфере защиты интеллектуальных прав
 9. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
 10. Общим в правовой истории Египта и Индонезии явилось то, что, во- первых, принцип независимости судов в системе государственных органов был декларативным.
 11. B сфере материально-технического и финансового обеспечения деятельности судов, а также обеспечения принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов:
 12. Стаття 85. Поділ акціонерного товариства
 13. Статья 491. Иммунитет иностранного государства по спорам, связанным с эксплуатацией морских судов и судов внутреннего плавания
 14. § 3. Порядок злиття, поділу, приєднання та перетворення господарського товариства
 15. Визначення двох основних видів поділу
 16. Статья 23.68. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов Комментарий к статье 23.68
 17. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И АРБИТРАЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУДОВ РОССИИ ЗА РУБЕЖОМ
 18. § 5. Єдність, з'єднання і поділ влади