<<
>>

§ 1. Поняття та загальна характеристика командитного товариства

Чинне законодавство України наводить таке визначення командитного товариства: командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, у межах сум, зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.

Характер повної солідарної відповідальності повних учасників командитного товариства виражається у тому, що у разі недостатності у командитного товариства майна для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі повні учасники командитного товариства солідарно відповідають за зобов’язаннями товариства усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення. До того ж солідарна відповідальність виражається в тому, що кредитори можуть вимагати виконання зобов’язань як від всіх повних учасників командитного товариства, так і від кожного окремо як повністю, так і в частині боргу.

Досить часто на практиці кредитори помилково безпосередньо звертаються за задоволенням своїх вимог до повних учасників командитного товариства.

Слід звернути увагу на те, що відповідальність повних учасників командитного товариства є додатковою (субсидіарною) стосовно відповідальності самого командитного товариства. Це означає, що кредитор має спершу звернутися зі своєю вимогою до командитного товариства, і, якщо майна командитного товариства виявилося недостатньо для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі, звернутися з вимогою до повних учасників товариства.

Повний учасник командитного товариства відповідає за боргами товариства незалежно від того, виникли ці борги до чи після його вступу в товариство. Повний учасник командитного товариства, який вибув із товариства, відповідає за зобов’язаннями товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною мірою з учасниками, що залишилися, протягом трьох років із дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, у якому він вибув із товариства.

Повний учасник командитного товариства, який сплатив повністю борги товариства, має право звернутися з регресною вимогою у відповідній частині до інших повних учасників, які несуть перед ним відповідальність пропорційно своїм часткам у складеному капіталі товариства.

Відповідальність вкладників за зобов’язаннями командитного товариства обмежується їхніми вкладами до складеного капіталу товариства. Якщо вкладник не вніс свого вкладу до складеного капіталу, він нестиме відповідальність перед командитним товариством, передбачену його установчим документом.

Командитне товариство має своє найменування. Найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх повних учасників, слова «командитне товариство» або містити ім’я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів «і компанія», а також слова «командитне товариство». Найменування командитного товариства визначає осіб, які нестимуть відповідальність усім своїм майном. Так, відповідно до закону, якщо у найменування командитного товариства включене ім’я вкладника, такий вкладник стає повним учасником товариства, а відповідно і несе відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном.

Найменування командитного товариства має відповідати вимогам, які встановлені для найменувань юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів.

Зазначимо, що командитні товариства можуть бути двох видів:

— товариства, які створюються на визначений строк, та

— товариства, які створюються на невизначений строк.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 1. Поняття та загальна характеристика командитного товариства:

 1. § 1. Поняття та загальна характеристика повного товариства
 2. § 2. Правонаступництво. Загальна характеристика реорганізації господарського товариства
 3. Командитне товариство
 4. Командитне товариство
 5. § 4. Зміна складу учасників командитного товариства
 6. § 5. Специфіка управління командитним товариством
 7. § 2. Правове положення учасників командитного товариства
 8. § 1. Поняття і загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій та їх види
 9. § 3. Правові засади створення та припинення командитного товариства
 10. § 1. Загальна характеристика правотворчості Поняття, принципи і види правотворчості
 11. Глава 14. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА
 12. § 1. Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх загальна характеристика. Обов'язки людини і громадянина
 13. § 1. Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх загальна характеристика. Обов'язки людини і громадянина
 14. Загальний алгоритм- створення акціонерного товариства
 15. Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи
 16. § 1. Поняття господарського товариства
 17. § 1. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю