<<
>>

Послаблення багатьох правил і вимог корпоративного законодавства, підвищення диспозитивності його норм.

Часто корпоративне законодавство використовується для досягнення «побічних» цілей — боротьби з порушеннями у сфері податкового законодавства, кримінальними злочинами, тероризмом тощо.

Такий підхід є неприпустимим, бо призводить до появи великої кількості обтяжливих правил поведінки, значного моніторингу та робить багато процедур, що застосовуються у сфері корпоративних відносин, більш тривалими, заплутаними, фінансово невиправданими.

Сьогоднішнє корпоративне право ЄС будується на підході до товариства як до потенційного правопорушника і його норми спрямовані не на забезпечення умов для розвитку ефективного бізнесу, а на протидію можливим порушенням, пов’язаним із діяльністю товариств. Такий підхід значною мірою гальмує розвиток європейського бізнесу. Боротьба з правопорушеннями, що можуть мати місце з боку товариств, не повинна бути основним завданням корпоративного права і має здійснюватися за допомогою норм інших галузей законодавства (кримінального, податкового тощо).

6.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Послаблення багатьох правил і вимог корпоративного законодавства, підвищення диспозитивності його норм.:

 1. Проблематика становлення українського корпоративного законодавства та його зіставлення з Принципами корпоративного управління.
 2. Встановлення законодавством вимог до обов’язкового розкриття інформації:
 3. § 4. Основні вимоги до правильного застосування норм права
 4. 4. Структура норм – правил поведения и норм права, не являющихся правилами поведения
 5. Понятие и виды источников корпоративного права и корпоративных норм
 6. РОЗДІЛ V ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Відповідність законодавства України принципам корпоративного управління
 7. СТРУКТУРА НОРМ ПРАВА (НОРМ - ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ)
 8. § 2. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації
 9. § 2. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації
 10. Законодавство має встановлювати справедливі правові норми, які суб’єкти корпоративних правовідносин вважатимуть розумними і добровільно їх виконуватимуть.
 11. Застосування норм права та його особливості. Ознаки правозастосовної діяльності
 12. § 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства
 13. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства., 2009
 14. § 8. Поняття галузі та інституту законодавства. Причини розбіжності деяких галузей права і галузей законодавства
 15. ІІ. ЗАКОНОДАВСТВО ЄС, СПРЯМОВАНЕ НА ГАРМОНІЗАЦІЮ ПРАВА КОМПАНІЙ, ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОМУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ