<<
>>

Право на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства

Право на отримання інформації про товариство є одним із головних прав акціонера. Адже лише на підставі повної, достовірної та своєчасної інформації про товариство акціонер може прийняти виважене рішення стосовно своєї інвестиції та реалізувати більшість своїх прав .

Відповідно до законодавства України на вимогу акціонера товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про фінансово-господарську діяльність, протоколи органів управління товариства, протоколи ревізійної комісії тощо .

Перше запитання, що виникає в акціонера, який бажає отримати інформацію про діяльність підприємства, — до кого звертатись- Знайте, надання акціонерам інформації про діяльність товариства є обов’язком виконавчого органу акціонерного товариства .

Для отримання інформації акціонер повинен направити до виконавчого органу товариства інформаційний запит (у письмовій формі) . Запит може бути індивідуальним (від одного акціонера) або колективним (від групи акціонерів) .

У запиті бажано зазначити:

• прізвище, ім’я та по батькові акціонера;

• документ та письмова або усна інформація, яка цікавить акціонера;

• адреса, на яку акціонер бажає одержати відповідь.

Інформація може надаватися як у письмовій, так і в усній формі . Відповідний формат обирає акціонер. Якщо в запиті не зазначено, яким чином акціонер хоче отримати інформацію, вона, як правило, надається в письмовій формі .

Виконавчий орган повинен розглянути запит і надати відповідь на нього в термін, що не перевищує 30 календарних днів .

При ознайомленні з документами про діяльність товариства акціонери мають право робити витяги з документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо .

Оскарження дій виконавчого органу щодо ненадання, несвоєчасного надання та надання інформації, що не відповідає дійсності, здійснюється в судовому порядку.

У внутрішніх документах акціонерного товариства може бути передбачено стягнення з акціонера плати за надання копій документів та витягів з них, у тому числі засвідчених. Однак така плата не повинна перевищувати вартості витрат товариства на виготовлення копій (витягів) та поштових витрат (у разі наявності) .

2.3.4

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Право на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства:

 1. Право одержувати інформацію про діяльність товариства
 2. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 3. Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації
 4. Розкриття акціонерним товариством- інформації на фондовому ринку
 5. Основна інформація про акції акціонерних товариств
 6. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 7. розділ 5 про ДЕЯКІ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 8. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
 9. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 10. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 11. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 12. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 13. 8. Директива Європейського Парламенту та Ради2004/109/єс від 15 грудня2004 року про гармонізацію вимог шодо прозорості інформації про емітентів, чиї цінні папери допущені до продажу на врегульованому ринку і яка вносить зміни до Директиви 2001/34/ЄС
 14. § 6. Договірні відносини в сфері про спільну діяльність кооперативних організацій
 15. Акціонерне товариство
 16. Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства
 17. Стаття 5. Типи акціонерних товариств
 18. Стаття 83. Злиття акціонерних товариств