<<
>>

Придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його акцій, як різновид злиття товариства

Придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його акцій, як і у випадку регламентації процедури злиття шляхом створення нового товариства, визначається Третьою Директивою, з дотриманням положень щодо злиття шляхом придбання, окрім певних положень деяких статей. Так, наприклад,

характерним є відступ від обов’язкового застосування статті 7, яка містить вимогу обов ’язкового ухвалення такого рішення на загальних зборах акціонерів кожного товариства, що бере участь у злитті, за умови дотримання певних умов.[52] Такий відступ обумовлюється тим, що при володінні 90% або більше акцій іншого товариства, товариство фактично контролює порядок прийняття рішень стосовно таких питань як реорганізація.

2.3.10.

<< | >>
Источник: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства.. 2009

Еще по теме Придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його акцій, як різновид злиття товариства:

  1. Особливості придбання одним товариством іншого, при володінні 90% або більше його майна (акцій)[53] [54]
  2. Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
  3. Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства
  4. Розділ XI. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  5. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
  6. Одним із головних чинників, який впливає на успішну діяльність товариства, є можливість його доступу до інвестиційних ресурсів.
  7. Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства
  8. Злиття шляхом створення нового товариства
  9. Стаття 83. Злиття акціонерних товариств
  10. Стаття 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства