<<
>>

§ 1. Припинення господарського товариства: загальні положення

Припиненням юридичної особи можна назвати юридичний факт (внесення до ЄДРПОУ запису про припинення юридичної особи) або їхню сукупність, з настанням якого/их юридична особа припиняється як суб’єкт права.

Беручи до уваги, що господарське товариство є юридичною особою, його припинення відбувається з урахуванням усіх положень про припинення юридичної особи.

Порядок припинення господарського товариства регламентується Цивільним кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом» та іншими нормативно-правовими актами.

У нормативно-правових актах, науковій та навчальній літературі припинення юридичної особи досить часто ототожнюють із припиненням діяльності юридичної особи. Слід зазначити, що ці поняття не є синонімами, оскільки юридична особа має право припинити діяльність, а в подальшому відновити її здійснення (до того ж вона не втрачає свого статусу і не припиняється як суб’єкт права).

Водночас припинення юридичної особи передбачає втрату нею свого статусу та автоматично призводить до припинення провадження нею всіх видів діяльності.

Рішення про припинення господарського товариства може бути прийнято різними суб’єктами, зокрема власниками господарського товариства або уповноваженим ними органом, судом, органом Антимонопольного комітету. Залежно від того, хто прийняв рішення про припинення господарського товариства, виокремлюють припинення в добровільному (за рішенням власників господарського товариства або уповноваженого ними органу) та примусовому порядку (за рішенням компетентного органу державної влади).

Цивільний кодекс України встановлює, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам — правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Таким чином, способами припинення господарського товариства є правонаступництво (реорганізація шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідація.

Основною відмінністю даних способів припинення господарського товариства є те, що при реорганізації шляхом злиття, приєднання, поділу чи перетворення всі права та обов’ язки правопопередника переходять до правонаступника/ів, тоді як при ліквідації права та обов’ язки господарського товариства, що ліквідується, припиняються. Відрізняються згадані способи припинення також тим, що при ліквідації майно товариства, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між учасниками господарського товариства, тоді як при злитті, приєднанні, поділі та перетворенні все майно товариства- правопопередника переходить до правонаступника.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме § 1. Припинення господарського товариства: загальні положення:

 1. Припинення правовідношення учасника з господарським товариством
 2. § 7. Організаційні дії щодо припинення господарського товариства, визнаного банкрутом
 3. § 2. Загальні засади створення і припинення товариств з обмеженою відповідальністю
 4. Глава 7. ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
 5. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 6. Глава 8. ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЗА СУДОВИМ РІШЕННЯМ ЩОДО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ
 7. § 1. Створення господарських товариств: основні положення
 8. § 1. Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства
 9. Глава 4. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
 10. § 1. Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського товариства. Право на участь у господарському товаристві
 11. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств