<<
>>

Проголошення процедури злиття недійсною

Третя Директива містить норми, в яких визначається порядок визнання

63 т,

злиття недійсним. Так само, як наприклад, визнання державної реєстрації товариства недійсною,[55] в даному випадку недійсність встановлюється за загальним правилом: виключно за рішенням суду.[56] Однак, шляхом відступу від цього правила, Третя Директива закріплює можливість визнання недійсності злиття за відповідного рішення виконавчого органу.

Визначаються такі три основні підстави визнання процедури злиття недійсною:

• відсутність попереднього судового чи адміністративного превентивного нагляду за законністю її проведення;

• підготовка та завірення злиття з порушенням вимог чинного законодавства;

• доведення фальсифікації рішення загальних зборів, або якщо таке рішення суперечить чинному законодавству.

Процедура визнання недійсності злиття не може бути розпочата пізніше сплину шести місяців після дати набрання чинності злиттям або, якщо ситуація, за якої може бути винесене рішення про недійсність, була завчасно виправлена. Більш того, законодавством Спільноти передбачається, що, якщо відповідний судовий орган виявляє порушення, які можуть призвести до визнання злиття недійсним, та якщо існує можливість виправлення таких порушень, - судовий орган зобов’язаний надати товариству час, необхідний для виправлення цих порушень.

В рамках забезпечення принципу прозорості діяльності товариства, рішення про визнання недійсності підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства кожної держави-члена з дотриманням положень статті 3 Першої Директиви Ради 68/151/ЄЕС. Також слід зазначити, що рішення про визнання злиття недійсним не може бути використано як інструмент для списання будь-яких боргових зобов’язань, а відтак не повинно впливати на виконання будь-яких зобов’язань, набутих товариством-правонаступником при злитті до оприлюднення рішення та після дати набрання чинності злиттям. Відповідальність по зобов’ язанням повинні нести солідарно всі товариства, що беруть участь у злитті.

2.3.12.

<< | >>
Источник: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства.. 2009

Еще по теме Проголошення процедури злиття недійсною:

 1. Обґрунтування злиття та експертна оцінка процедури злиття
 2. § 4. Розвиток кооперації після проголошення незалежності України
 3. Злиття шляхом придбання
 4. Злиття шляхом створення нового товариства
 5. § 6. Визнання установчих документів господарських товариств недійсними
 6. ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
 7. Стаття 83. Злиття акціонерних товариств
 8. 4.2. Процедури діяльності публічної адміністрації 4.2.1. Історичний розвиток правового регулювання адміністративних процедур та кодифікаційні моделі
 9. Розділ 13. Скасування, зміна та визнання рішення недійсним
 10. Проголошення незалежності України та створення самостійної Української держави стало обгрунтованим і логічним продовженням тисячолітньої традиції державотворення в Україні
 11. Остаточний результат злиття, наслідки
 12. Стаття 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства
 13. § 3. Порядок злиття, поділу, приєднання та перетворення господарського товариства