<<
>>

Реформування механізмів створення корпоративного права ЄС — використання більш гнучких і мобільних форм нормотворчості.

Починаючи з 60-х років ХХ ст., корпоративне право ЄС розвивалося в напрямку гармонізації національного корпоративного права держав- членів. Гармонізація здійснювалася переважно шляхом прийняття директив, які потребували впровадження у національне законодавство.

Такий механізм формування корпоративного права приводить до його негнучкості, «закам’янілості». Тривалий процес ухвалення директив та їх впровадження у національне законодавство країн ЄС приводить до того, що коли відповідні положення корпоративного права вступають у дію, вони вже є застарілими і їх треба змінювати, але для цього слід запустити заново увесь механізм (розроблення пропозицій щодо внесення змін до директив, їх ухвалення Радою ЄС та Європейським парламентом, впровадження у національне законодавство країн ЄС). Такий механізм правотворчості є вкрай непридатним для корпоративного права, яке має мобільно й адекватно реагувати на потреби сучасного бізнесу, «йти в ногу» з обставинами, що постійно змінюються. Докладне регулювання за допомогою директив призводить до неконкурентоздатності корпоративного права країн ЄС на світовому ринку (порівняно з корпоративним правом інших країн, передусім США, яке розвивається автономно і може змінюватися досить швидко).

Група експертів та Єврокомісія пропонують більш широко використовувати інші інструменти створення корпоративного права ЄС, такі як регламенти, стандарти найкращої корпоративної практики, модельне законодавство, модельні форми документів (статути товариств, довіреності акціонерів).

Крім того, зазначається, що директиви не мають містити деталізовані правові норми. Регулювання за допомогою директив повинно мати переважно рамковий характер, закріплюючи базові принципи та стандарти регулювання корпоративних відносин (залишаючи їх деталізацію у компетенції національної влади).

3.

<< | >>
Источник: І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія. 2007

Еще по теме Реформування механізмів створення корпоративного права ЄС — використання більш гнучких і мобільних форм нормотворчості.:

 1. Створення відповідної правової бази для використання нових інформаційних і комунікаційних технологій учасниками корпоративних відносин.
 2. Створення корпоративного права ЄС, спрямованого на формування ефективного та конкурентоздатного європейського бізнесу.
 3. Корпоративна власність як результат динамічних процесів використання капіталу.
 4. Тема 5. Особливості використання форм та методів безпечної діяльності в екстремальних умовах в процесі підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів
 5. Використання механізму розкриття інформації як засобу регулювання корпоративних відносин (замість встановлення численних обмежень і заборон здійснення певних дій).
 6. Понятие и виды источников корпоративного права и корпоративных норм
 7. 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
 8. Глава 2. Принципи корпоративного управління щодо правового статусу АТ, порядку його створення і формування та правового режиму майна
 9. 4. Реформування відносин власності в Україні
 10. Понятие и виды форм внешнего выражения норм права. Систематизация форм внешнего выражения норм права
 11. Створення, застосування й дотримання права