<<
>>

Розкриття акціонерним товариством- інформації на фондовому ринку

Усі акціонерні товариства (незалежно від способу розміщення акцій) зобов’язані подавати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку регулярну інформацію про себе . Така регулярна інформація буває двох видів: квартальна і річна.

Річна інформація повинна містити такі відомості:

• найменування та місцезнаходження акціонерного товариства, розмір його статутного капіталу;

• орган управління акціонерного товариства, його посадові особи та засновники;

• господарська та фінансова діяльність акціонерного товариства;

• цінні папери товариства (вид, форма випуску, тип, кількість), розміщення та лістинг цінних паперів;

• річна фінансова звітність;

• аудиторський висновок.

Така інформація про акціонерне товариство є відкритою і підлягає обов’язковому оприлюдненню. Строк такого оприлюднення — до 30 квітня року, наступного за звітним . Оприлюднення здійснюється шляхом:

• опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

• розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів .

пам’ятайте, — акціонерне товариство повинно надати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку доказ того, що наведена вище вимога законодавства виконана вчасно і в повному обсязі. Для цього зазначеному державному органу необхідно надіслати примірник офіційного друкованого видання, в якому опубліковано річну інформацію про акціонерне товариство .

Квартальна інформація повинна містити такі відомості:

• найменування та місцезнаходження акціонерного товариства, розмір його статутного капіталу;

• орган управління акціонерного товариства, його посадові особи та засновники;

• господарська та фінансова діяльність акціонерного товариства;

• цінні папери акціонерного товариства (вид, форма випуску, тип, кількість);

• квартальна фінансова звітність;

• участь акціонерного товариства у створенні інших підприємств, установ та організацій .

Квартальна інформація складається за підсумками кожного кварталу Обов’язок здійснювати розкриття квартальної інформації, поширюється на:

• акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків

і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу;

• державні (національні) акціонерні товариства;

• підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу.

На відміну від річної інформації квартальна не підлягає обов’язковому оприлюдненню в друкованих засобах масової інформації .

Наведені вище переліки є мінімально необхідними. За бажанням, акціонерне товариство може подавати й іншу інформацію про себе та свою діяльність.

Крім річної та квартальної інформації акціонерне товариство зобов’язане розкривати так звану особливу інформацію про акціонерне товариство . Знайте, — під особливою розуміють інформацію про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан акціонерного товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів .

До особливої інформації належать відомості про:

• прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

• прийняття рішення про викуп власних акцій;

• факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

• отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів акціонерного товариства;

• зміну складу посадових осіб акціонерного товариства;

• зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

• рішення акціонерного товариства про утворення, припинення діяльності його філій, представництв;

• рішення вищого органу акціонерного товариства про зменшення статутного капіталу;

• порушення справи про банкрутство акціонерного товариства, винесення ухвали про його санацію;

• рішення вищого органу акціонерного товариства або суду про припинення або банкрутство акціонерного товариства.

Така інформація є відкритою і підлягає обов’язковому оприлюдненню в той самий спосіб, що й річна інформація .

Зокрема, шляхом:

• опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

• розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів .

Обов’язок щодо розкриття особливої інформації виникає з дати вчинення будь-якоїдії, що може вплинути на фінансово-господарський стан акціонерного товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів .

Розкриття особливої інформації здійснюється в такі строки:

• в інформаційному ресурсі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, поновлюваному в режимі реального часу (далі — стрічка новин) — протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, після дня вчинення дії;

• в офіційному друкованому виданні — протягом п’яти робочих днів з дати вчинення дії;

• подання до Комісії — протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії.

Особлива інформація розкривається у формі повідомлення про виникнення

особливої інформації про емітента. Щодо кожного виду особливої інформації складається окреме Повідомлення, шаблони яких визначені в нормативно- правових актах Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Джерела: статті 155, 156, 157, 162 Цивільного кодексу України; статті 38, 39 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.91 № 1576—XII; розділ IV Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480— IV; Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2001 № 386; Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 № 387; Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду, затверджено рішенням Державної 02.06.2003 № 6516/07 .комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2000 № 125; Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 № 571; Лист Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.09.2002 № 8500/07; Лист Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Розкриття акціонерним товариством- інформації на фондовому ринку:

 1. Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації
 2. Право на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства
 3. 4. Розкриття інформації та прозорість
 4. 4. Розкриття інформації та прозорість
 5. Встановлення законодавством вимог до обов’язкового розкриття інформації:
 6. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 7. Використання механізму розкриття інформації як засобу регулювання корпоративних відносин (замість встановлення численних обмежень і заборон здійснення певних дій).
 8. 3.3 Професійні учасники фондового ринку
 9. 5.3 Санкції, які застосовуються за правопорушення на фондовому ринку
 10. 3.6 Органи, які забезпечують регулювання фондового ринку
 11. Переваги акціонерних товариств у порівнянні з іншими формами господарських товариств
 12. Акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств
 13. 6.5 Інформаційні та рейтингові агентства на фондовому ринку