<<
>>

Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

1.

2. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Статутом або положенням про наглядову раду товариства має бути передбачено випадки, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень

члена наглядової ради.

3. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради:

 1. Стаття 53. Обрання членів наглядової ради
 2. Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
 3. Стаття 54. Голова наглядової ради
 4. § 3. Повноваження загальних зборів членів кооперативу
 5. Стаття 52. Компетенція наглядової ради
 6. Склад наглядової ради
 7. Стаття 55. Засідання наглядової ради
 8. Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства
 9. Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар
 10. § 9. Порядок формування та компетенція наглядової ради та ревізійної комісії
 11. Поняття, склад та порядок створення наглядової ради.
 12. ДКЦПФР надає також низку рекомендацій щодо організації роботи наглядової ради.
 13. Стаття 2. Вступ на посаду персональним складом Уряду Республіки і Міністрами та припинення їхніх повноважень
 14. § 3. Права та обов'язки членів кооперативу
 15. 2.3. Уряди: склад, повноваження та організація діяльності