<<
>>

Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар

1.

2. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

В акціонерному товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього товариства.

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради — голові комітету з питань аудиту.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється статутом або положенням про наглядову раду товариства.

3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, якщо статутом або положенням про наглядову раду не встановлено більшої кількості голосів, необхідної для прийняття такого рішення.

4. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому цим Законом для прийняття наглядовою радою рішень.

5. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету наглядової ради.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар:

  1. Стаття 54. Голова наглядової ради
  2. Стаття 55. Засідання наглядової ради
  3. Склад наглядової ради
  4. Стаття 53. Обрання членів наглядової ради
  5. Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства
  6. Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради
  7. Стаття 52. Компетенція наглядової ради
  8. § 9. Порядок формування та компетенція наглядової ради та ревізійної комісії
  9. Поняття, склад та порядок створення наглядової ради.
  10. ДКЦПФР надає також низку рекомендацій щодо організації роботи наглядової ради.